Skip to content Skip to footer

Voluntariat

Activitatea de voluntariat este reglementată de Legea nr. 78/2014 – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159292

În sensul prezentei legi, voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup.

Declarația Universală cu privire la voluntariat stipulează că voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială.

Misiunea activității de voluntariat este îmbunătățirea serviciilor pentru comunitate prin implicarea comunității.

Cine poate deveni voluntar în cadrul serviciilor de probațiune

Poate fi voluntar: o persoană interesată de propria dezvoltare profesională, de comunitatea în care trăiește, care este activă, dinamică, interesată de nou, cu disponibilitate de a ajuta pe alții.

Mai există o categorie: persoane aflate la început de carieră, dornice să acumuleze experiență practică, să se  dezvolte profesional, să obțină informații care să îi permită să acceadă la un loc de muncă în serviciile de probațiune.

Faptul că solicitanții sunt absolvenți sau studenți în anul II, III sau IV ai facultăților de asistență socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept, constituie un avantaj.

Criteriile de selecție sunt următoarele:

– cunoștințe, abilități, motivație și atitudini specifice lucrului în probațiune, dovedite în cadrul unui interviu de selecție;

– timp liber disponibil;

– disponibilitate de a lucra cu oameni aparținând categoriilor defavorizate;

– motivația alegerii de a desfășura activități în cadrul serviciului de probațiune.

Recrutarea

Recrutarea se va face în funcție de nevoile prezente ale serviciului de probațiune, ținându-se cont de gradul de pregătire a voluntarului și motivația acestuia pentru implicarea preponderentă într-un anumit tip de activitate.

Recrutarea specifică serviciilor de probațiune vizează atragerea unui anumit tip de voluntari, un grup țintă, care are anumite aptitudini și o anumită experiență (studenți, absolvenți de studii superioare, alți membri ai comunității, interesați de domeniul probațiunii).

Stagiul de voluntariat în cadrul unui serviciu de probațiune subordonat Direcției Naționale de Probațiune se realizează în urma depunerii unei cereri în acest sens și a unei fișe de înscriere, conform anexelor atașate.

O primă selecție a candidaților se va realiza după analizarea documentelor depuse: CV, fișa de înscriere. În funcție de diferitele activități pentru care sunt selectați voluntarii, serviciul de probațiune poate solicita și alte documente (recomandări, cazier judiciar etc.).

În urma solicitării de voluntariat, poate avea loc și un interviu de selecție, în cadrul căruia vor fi evaluate cunoștințele teoretice cu privire la probațiune (de ex: principii si valori privind munca în probațiune, prevederile Codului penal privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere), dar  și  abilitățile, motivația și atitudinile candidatului necesare pentru activitatea de probațiune.

Activitatea de voluntariat presupune: familiarizarea cu activitățile serviciului de probațiune, dar și cu legislația din domeniul probațiunii, metodele și tehnicile specifice folosite în activitatea de probațiune, studiul unor dosare de probațiune, analiza unor referate/rapoarte de evaluare, implicarea și/sau asistarea (tip shadowing) la întrevederile derulate în cadrul serviciului de probațiune cu persoanele supravegheate, aflate în executarea unei sancțiuni neprivative de libertate, participarea la interviuri cu persoanele inculpate, în procesul de întocmire a referatelor/rapoartelor de evaluare, participarea la derularea unor sesiuni din cadrul unor programe de reintegrare, realizarea unor deplasări în teren, alte activități specifice.

Evaluarea activității voluntarilor

Evaluarea activității voluntarilor se va realiza atât sub aspect cantitativ (număr de ore de voluntariat, activități în care s-a implicat), cât și sub aspect calitativ (calitatea materialelor redactate, implicarea în activități, comunicarea eficientă cu echipa și în afara ei, interiorizarea normelor, feedback-ul oferit de beneficiari etc.).

Sari la conținut