Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Supraveghere

Activitatea semnificativă a serviciilor de probațiune constă în coordonarea procesului de supraveghere, în cazul: 

persoanelor minore față de care instanța de judecată a dispus una din următoarele măsuri educative neprivative de libertate:

a) stagiul de formare civică;

b) supravegherea;

c) consemnarea la sfârșit de săptămână;

d) asistarea zilnică.

persoanelor majore față de care instanța de judecată a dispus următoarele:

            – amânarea aplicării pedepsei;

            – suspendarea executării pedepsei  sub supraveghere;

            – înlocuirea pedepsei amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunității;

            – liberarea condiționată în cazul adulților cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat mai mare de doi ani la data liberării.

Pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probațiune supraveghează și controlează respectarea de către persoana supravegheată a următoarelor:

măsuri de supraveghere prevăzute la art. 85 alin. (1), art. 93 alin. (1), respectiv art. 101 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, respectiv:

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

– precum și a obligațiilor prevăzute la art. 121 alin. 1, art. 85 alin. (2), art. 93 alin. (2) și alin. (3) și  art. 101 alin. (2) din Legea nr. 286/2009.

Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații:

– să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională;

– să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță;

– să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță;

să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță;

– să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

Pe parcursul termenului de supraveghere, instanța de judecată poate impune persoanelor majore sancționate să execute una sau mai multe obligații:  

  • În cazul amânării aplicării pedepsei se pot dispune următoarele obligații:

  să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; 

 să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității,

 să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate;

 să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;

– să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea

 să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță;

 să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanță;

 să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme;

– nu părăsească teritoriul României fără acordul instanței;

– să nu ocupe sau să nu exercite funcția, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

De asemenea, persoana supravegheată trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

  • În cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, persoana supravegheată va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile, în condițiile stabilite de instanță și va avea de executat una sau mai multe dintre următoarele obligații:

să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională;

să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate;

– să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;

– să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței.

Persoana supravegheată trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

  • În cazul persoanelor liberate condiționat, cu rest de pedeapsă mai mare sau egal cu 2 ani, pot fi impuse una sau multe dintre următoarele obligații:

 să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională;

 să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate;

 să nu părăsească teritoriul României,

 să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță;

– să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea

 să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanță;

 să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme.


Pliant supraveghere persoane din evidența sistemului de probațiune

Broșură management de caz

Broșură managementul riscului în sistemul de probațiune

Broșură munca neremunerată în folosul comunității

Pliant liberare condiționată

Sari la conținut