Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Solicitare informații-Legea nr. 544/2001

LEGEA NR. 544/2001 – Solicitări

Pentru a solicita Direcției Naționale de Probațiune informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să transmiteți solicitarea la e-mail: dp@just.ro

Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii 544/2001

Silvia Stoian

Coordonate de contact

e-mail: dp@just.ro

Program de funcţionare:

Luni – Joi – 8.00- 16.30

Vineri – 8.00- 14.00

Formular-tip cerere de informaţii de interes public (descarcă fişier în format „pdf” )

Modalităţi de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG nr. 478/2016.

Model reclamație administrativă ( descarcă fişier în format „pdf” )

Lista documentelor de interes public emise de către Direcția Națională de Probațiune
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021
(descarcă fișier)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020
(descarcă fișier în format „pdf”)

Sari la conținut