Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Promovarea mecanismelor de cooperare între serviciile de probațiune, autoritățile locale și centrale și societatea civilă în vederea sprijinirii reintegrării sociale a infractorilor, cu accent pe persoanele de etnie romă și alte categorii de infractori cu risc de excluziune socială

Serviciile de Probațiune București și Ilfov au organizat în 13 decembrie și 14 decembrie 2023 două întâlniri de lucru cu partenerii din comunitate care pot fi implicați în punerea în aplicare a obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității. Această activitate a fost derulată prin proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 și implementat de către DNP în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Cu această ocazie, au răspuns invitației reprezentanți din cadrul primăriilor de sector și din localitățile județului Ilfov, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului București și cea a județului Ilfov, Administrației Grădinii Zoologice București, Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement, Administrației Cimitirelor și Crematoriilor, Administrației Spitalelor, Administrației Parcului Văcărești, etc.

În cadrul celor două întâlniri au fost prezentate informații privind rolul și importanța sistemului de probațiune, cadrul legislativ general și cel privind executarea obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, în special, standardele minime de lucru pentru instituțiile implicate în punerea în executare a acestei obligații, dar și elemente culturale specifice cetățenilor români aparținând minorității rome.

Cea de a doua parte a întâlnirilor a fost dedicată interacțiunii directe a specialiștilor din serviciile de probațiune cu partenerii instituționali, cu scopul de a dezbate și clarifica diverse aspecte de practică, precum și pentru crearea premiselor necesare asigurării unor rezultate benefice, atât pentru comunitate, cât și pentru persoanele care execută obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Urmare a discuțiilor dintre parteneri, lista instituțiilor publice aflată pe site-ul Ministerului Justiției și la dispoziția instanțelor de judecată implicate în cauze penale va fi extinsă prin adăugarea Administrației Grădinii Zoologice, Administrației Spitalelor și Administrației Parcului Văcărești, iar ulterior, beneficiarii aflați în evidența Serviciului de Probațiune București vor putea executa obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității și în cadrul acestor instituții, în funcție de dispozițiile sentințelor penale, de abilitățile de care dispun și de specificul activităților fiecărei instituții.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:

https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Sari la conținut