Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Proiecte cu fonduri externe

Direcția Națională de Probațiune (DNP), în calitate de Promotor de Proiect, beneficiază, în temeiul contractului de finanțare nr. 1/38404/29.04.2014, de asistență financiară nerambursabilă pentru implementarea proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, oferită prin intermediul programului de finanțare RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectul, având o valoare totală eligibilă aprobată de 8.622.139,03 lei, este implementat de către DNP în parteneriat cu Serviciul de Probațiune Rogaland din Norvegia și are ca obiectiv îmbunătățirea performanței de ansamblu a sistemului românesc de probațiune prin dezvoltarea managementului organizațional al sistemului de probațiune, îmbunătățirea practicii, a instrumentelor sale de lucru și a capacității, inclusiv în ceea ce privește oferirea de  asistență specifică pentru infractorii romi aflați în supravegherea serviciilor de probațiune, precum și prin îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului și a funcționării serviciilor de probațiune, în conformitate cu standardele europene, în vederea furnizării  unor servicii eficiente alternative închisorii.

          Perioada implementării proiectului: aprilie 2014 – aprilie2016

          Grupul țintă:

  • Partenerii proiectului: sistemul de probațiune din România și Serviciul de Probațiune Rogaland

  • Alți parteneri: reprezentanți ai societății civile, mass media, ONG-uri cu atribuții în domeniul proiectului

  • Publicul larg

 

Mergi la pagina proiectului

Direcția Națională de Probațiune, în calitate de partener de proiect,  implementează, împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor și alți parteneri din România și Norvegia,  proiectul Correctional, în valoare de 31 milioane euro, în perioada 2019 – 2024.

Proiectul este finanțat din fonduri ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021, prin Programul „Justiție”, gestionat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program.

Mergi la pagina proiectului

Sari la conținut