Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Programe de reintegrare

Descrierea programului:

Program individual structurat pe 5 module şi 12 şedinţe, care îşi propune să contribuie la schimbarea cognitiv – comportamentală a persoanelor care au comis infracţiuni, prin dezvoltarea capacităţii de soluţionare de probleme, gestionarea situaţiilor de risc, analiza stilurilor de comunicare şi identificarea gândurilor și convingerilor disfuncţionale și înlocuirea cu convingeri pozitive.

Cui se adresează programul?

Programul se adresează minorilor care au peste 16 ani, precum şi adulţilor, care prezintă un risc mediu sau crescut de recidivă şi care au abilităţi scăzute de a-şi rezolva problemele. Programul este structurat pe traseul progresiv al etapelor schimbării, pentru a dezvolta motivația și a încuraja schimbarea efectivă.

Program dezvoltat în cadrul proiectului PHARE 2003 de înfrățire instituțională pe termen scurt dintre Serviciul de probațiune din Regatul Unit al Marii Britanii și Ministerul justiției din România, Support for the improvement of justice for minors (RO 2003/IB/JH13), finanțat de Uniunea Europeană.

Descrierea programului:

Program de grup structurat pe 10 şedinţe şi îşi propune dezvoltarea deprinderilor sociale necesare evitării unor situaţii de risc care pot conduce la recidivă. Maniera de desfăşurare a sesiunilor este interactivă, metodele utilizate combinate: expunere şi metode active – jocuri de rol, discuţii şi exerciţii în cadrul grupului.

Cui se adresează programul?

În fiecare sesiune sunt abordate aspecte din viaţa de zi cu zi a minorilor, fiind astfel creat cadrul pentru aducerea în atenţie a dificultăţilor cu care aceştia se confruntă: probleme de agresivitate, autocontrol scăzut, gestionarea deficitară a relaţiei cu autorităţile, abilităţi scăzute de comunicare sau modalităţi defectuoase de a comunica.

Program dezvoltat în cadrul proiectului Reintegrating Juvenile Offenders în România (RO6872), finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Olanda.

Descrierea programului:

Program de grup care vizează dezvoltarea abilităților sociale necesare participanţilor în viaţa de zi cu zi, în familie, grup de prieteni, societate, la serviciu sau în timpul liber şi care îi vor ajuta să adopte un comportament pro-social şi să evite săvârşirea unor fapte penale. Programul are o structură modulară, primul modul este obligatoriu pentru toţi participanţii, celelalte sunt opţionale.

Cui se adresează programul?

Programul se adresează adulților care dețin abilități de comunicare scăzute, de a-și susține o opinie, de a se prezenta, de a-și exprima supărarea, de a se raporta corect la autoritate.

Program dezvoltat în cadrul proiectului Reintegrating Juvenile Offenders în România (RO6872), finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Olanda.

Descrierea programului:

Program de grup destinat atât minorilor cât și adulților este structurat pe 11 şedinţe de grup, pe parcursul cărora participanții învaţă, avantajele unui stil de viaţă pro-social şi dezavantajele comiterii de infracţiuni.

Cui se adresează programul?

Programul se adresează minorilor și persoanelor adulte care au deja un patern infracţional, deci prezintă risc mediu sau crescut de recidivă.  Ca si in cazul programului individual OTO, scopul programului STOP este de a identifica tiparul de gândire disfuncţională şi a promova principiile gândirii alternative. Programul se derulează într-o manieră interactivă, face referire la aspecte obişnuite din viaţa beneficiarilor, ceea ce confirmă şi întăreşte informaţiile furnizate. Participanţii identifică etapele, deciziile care au condus la comiterea de infracţiuni şi sunt sprijiniţi să apeleze la resursele personale, familiale şi instituţionale, care îi pot susţine în menţinerea unui comportament pro-social.

Program dezvoltat în cadrul proiectuluiPHARE 2003 de înfrățire instituțională pe termen scurt dintre Serviciul de probațiune din Regatul Unit al Marii Britanii și România, Support for the improvement of justice for minors (RO 2003/IB/JH13), finanțat de Uniunea Europeană.

Descrierea programului

Programul cuprinde o sesiune individuală preliminară, opt sesiuni de grup structurate pe diferite componente (legislaţie rutieră, alcoolul şi corpul uman, efectele şi consecinţele consumului de alcool la volan, cum să ajung să nu mai conduc băut, decizia de schimbare comportamentală, eficienţa personală, revizuirea strategiei personale), urmate de sesiuni individuale de tip follow-up pentru consolidarea anumitor abilități și deprinderi.

Cui se adresează programul? Program de grup destinat persoanelor care au comis infracţiuni, la regimul auto, în contextul consumului de alcool. Scopul constă în reducerea recidivei în rândul acestei categorii de condamnaţi, prin producerea de schimbări la nivel cognitiv şi comportamental, precum şi îmbunătăţirea siguranţei rutiere prin scăderea numărului de victime ale accidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool.

Program dezvoltat în cadrul proiectului, JUST/2011/JPEN/AG/2945 Drink and Drive – Schimb de bune practici în vederea elaborării unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice”, finanţat prin Programul „Justiţie Penală” 2011 al Comisiei Europene, având ca parteneri Serviciul Olandez de Probațiune și Asociația de Adicții și Probațiune din Olanda.

Descrierea programului

Program individual de gestionare a furiei, scopul programului fiind acela de a determina dezvoltarea de abilități și însușirea de tehnici care să permită persoanelor să-și gestioneze și să-și controleze propria furie și să răspundă, în mod corespunzător, situațiilor care au condus la apariția acesteia. Programul folosește teoriile cognitiv-comportamentale pentru identificarea și gestionarea comportamentului care implică furia.

Cui se adresează programul?

Programul se adresează persoanelor care prezintă dificultăți de gestionare a supărărilor și tensiunilor, care manifestă episoade de furie sau violență. Nu este un program centrat pe infracțiune, motiv pentru care nu se centrează pe analiza elementelor acesteia, cu excepția cazului în care există o legatură între acestea.

Program dezvoltat în cadrul proiectului Co-operation for supporting the implementation of the Council Framework Decision 2008/947/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions (JUST/2010/JPEN/AG/1572 30-CE-0420789/00-50), finanțat de Comisia Europeană.

Descrierea programului:

Program de consiliere,de tip prevenirea recăderilor, structurat pe 12 ședințe individuale și de grup structurate pe mai multe module de inspirație cognitiv-comportamentală, centrate pe evaluarea situațiilor de risc și pe formularea de strategii de a face față recăderilor. De asemenea programul mai prevede o ședință de grup cu aparținătorii participanților la program.

Cui se adresează programul?

Programul este destinat consumatorilor care au avut/au un consum problematic de substanțe (alcool și droguri).

Program dezvoltat în cadrul proiectului RO23-0005 ”Strengthening the capacity of the Romanian probation system for delivering effective alternative to prison interventions”, finanțat prin  Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014.

Pliant program Alegerea mea

Descrierea programului:

Stagiu de educație civică este program educativ, modular care se desfășoară pe durata unei luni până la patru luni, în funcție de durata măsurii educative în cadrul căreia a fost dispus. Poate fi aplicat în varianta individuală sau de grup. Stagiul civic este conceput în acord cu o programa-cadru de formare civică (aflată în prezent în stadiul de proiect)care să ofere repere pentru conținutul curricular al programelor de formare civică derulate la nivel național, asigurând astfel respectarea unor standarde minime în aplicarea acestei măsuri educative, cu următoarele domenii de conținut, respectiv:

– dezvoltare personală.

– educație moral-civică,

– educație juridică,

– inițiative în beneficiul comunității (proiectul comunitar).

Cui se adresează programul?

Programul este destinat minorilor față de care instanța a dispus măsura educativă a stagiului de formare civică.

Program dezvoltat în cadrul proiectului RO23-0005 ”Strengthening the capacity of the Romanian probation system for delivering effective alternative to prison interventions”, finanțat prin  Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014.

Descrierea programului

Programul are o structură modulară, fiind structurat pe un modul de bază (obligatoriu) și unul sau mai multe module opționale, acestea din urmă putând fi derulate, dacă este cazul, în funcție de particularitățile cazurilor și de riscul de recidivă estimat. Modulul de baza are caracter obligatoriu și conține 4 sesiuni de grup, care au scopul de a sprijini participanții să obțină informații de natură juridică și de natură comportamentală, să dezvolte atitudini favorabile respectării legislației rutiere, să își analizeze și înțeleagă mecanismele comportamentului propriu, să conștientizeze factorii care îi predispun la  comiterea de infracțiuni și să își dezvolte capacitatea de a exercita control asupra lor, astfel încât să reducă riscul de a recidivă. Programul este derulat în colaborare cu serviciile rutiere și compartimentele de analiză şi prevenire a criminalității din subordinea IGPR.

Cui se adresează programul?

Programul se adresează persoanelor aflate în evidența serviciului care au comis infracţiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, precum și persoanele aflate în evidența serviciilor de probațiune sancționate pentru alte tipuri de infracțiuni, dar ale căror nevoi criminogene (de exemplu: consum de alcool frecvent, teribilism) indică necesitatea unui astfel de program, prezentând potențial risc pentru circulația pe drumurile publice.

Program dezvoltat în cadrul sistemului de probațiune în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția Rutieră și Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității și instituțiile subordonate.

Descrierea programului

Program de consiliere individual, structurat pe 4 sesiuni care reflectă etapele rezolvării de probleme. Provine din programul OTO, modulul II care are aplicabilitate și identitate de sine stătătoare, ca modul de consiliere, tip rezolutiv.

Cui se adresează programul?

Programul se adresează minorilor și persoanelor adulte din evidența serviciilor de probațiune care prezintă risc scăzut de recidivă, dar și deficiențe în sfera rezolvării constructive a problemelor cu care se confruntă.

Adaptare după modulul II din programul Unul la Unul – OTO.

Descrierea programului:

Programul conține trei părţi principale:

a. modul de bază (se derulează în penitenciar şi cuprinde 6 sesiuni – primele două sesiuni de evaluare a problemelor, nevoilor şi comportamentului infracţional, a treia sesiune – stabilirea obiectivelor, a patra sesiune – elaborarea planurilor individuale de acţiune, a cincea – prevenirea recidivei, iar a şasea – ,,Piaţa’’);

b. modulele opţionale individualizate (se au în vedere aspectele problematice cu care se confruntă deţinuţii după liberare: obţinerea unui loc de muncă, probleme financiare, abuz de alcool/ droguri, lipsa locuinţei, probleme de sănătate mintală, probleme legate de documentele de identitate, probleme în viaţa de familie);

c. partea de asistenţă post-penală (se va derula la sediul serviciului de probaţiune, dacă persoana liberată din penitenciar va solicita sprijinul în acest sens).

Cui se adresează programul?

Program de grup, destinat pregătirii pentru liberare şi asistenţă post-penală a deţinuţilor aflaţi în executarea ultimelor 6 luni din pedeapsă privativă de libertate. Programul se derulează în colaborare de către practicienii din penitenciare şi cei din serviciile de probaţiune.

Program dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.01.04.05.01 “Continuarea dezvoltării sistemului de probaţiune din România”, finanțat de Uniunea Europeană.

Descrierea tehnicii:

Este o tehnică de lucru destină persoanelor care au săvârşit infracţiuni aflate atât în faza pre-sentenţială, cât şi pe perioada supravegherii. Folosirea tehnicii implică: identificarea stadiului motivaţional în care se află beneficiarul şi construirea motivaţiei pentru schimbare, precum şi întărirea angajamentului pentru schimbare. Numărul de sesiuni individuale variază în funcţiei de nivelul de motivație a persoanei și gradul de complexitate a problemelor beneficiarului.

Cui se adresează?

Tuturor persoanelor aflate în evidența serviciilor de probațiune.

Program dezvoltat în cadrul proiectului: PHARE 2005 între HomeOffice National Offender Management Service, din Regatul Unit al Marii Britanii și Ministerul Justiției – Direcția de Probațiune din România „Continuation of Assistance for Strengthening the Probation and Victims Services in Romania” (RO 2005  IB/ JH/ 04), finanțat de Uniunea Europeană.

Sari la conținut