Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Ministerul Justiției intenționează să achiziționeze un imobil cu destinația de birouri

Ministerul Justiției cu sediul în strada Apolodor, nr. 17, sector 5, București intenționează să achiziționeze un imobil cu destinația de birouri.

Valoarea estimată a imobilului este de 36.766.345,00 TVA inclus (7.353.269 € cu T.V.A).

Imobilul trebuie să îndeplinească cerințele generale de mai jos:

  • Să fie situat într-o zonă centrală sau semicentrală a Municipiului București;
  • Să aibă o suprafață minimă de 3.700 de m2 utili;
  • Să fie construit după anul 1978 şi să se încadreze în clasele de risc seismic Rs IV sau Rs III astfel cum sunt acestea definite la art. 1 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 212/2022;
  • Să respecte cerințele minime regăsite în Caietul de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire;

Documentația de atribuire poate fi obținută accesând site-ul Ministerului Justiției (www.just.ro), secțiunea „Informații de interes public – achiziții publice” precum și printr-o solicitare scrisă depusă la registratura instituției sau transmisă prin poștă electronică la adresa achizitiipublice@just.ro.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 23.07.2024. Ofertele se vor depune la registratura instituției din strada Apolodor, nr.17, în plic sigilat, cu mențiunea „ a nu se deschide până la data de 23.07.2024 ora 15:00”.

Pentru alte informații suplimentare, persoanele fizice sau juridice interesate, se pot adresa în scris, la adresa e-mail achizitiipublice@just.ro.

https://www.just.ro/anunt-de-participare-privind-achizitionarea-unui-imobil-necesar-desfasurarii-in-conditii-optime-a-activitatii-institutiilor-subordonate-ministerului-justitiei

Sari la conținut