Skip to content Skip to footer

Știri și noutăți

La mulţi ani şi un viitor mai bun sistemului de probaţiune!

Astăzi, 3 septembrie 2022, sistemul de probațiune din România sărbătorește 21 de ani de activitate ca sistem execuţional penal.

Alternativă la pedepsele privative de libertate, probațiunea reprezintă o componentă esențială a sistemelor penale moderne, prin care costurile sociale ale executării pedepselor carcerale sunt atenuate semnificativ prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare, prin valorificarea potenţialului socio-economic al personanelor condamnate și menţinerea siguranţei comunităţii.

Activitatea sistemului de probațiune se desfășoară într-o strânsă colaborare cu organele judiciare, cu numeroși actori comunitari (instituții publice sau organizații neguvernamentale), unul dintre principalele obiective fiind asigurarea unor modalități adecvate de răspuns la nevoile specifice persoanelor condamnate (formare profesională, programe de reintegrare socială, tratamentul și controlul adicțiilor etc.), prin dezvoltarea rețelei comunitare, astfel încât să fie creat un mediu optim pentru buna implementare a măsurilor și sancțiunilor comunitare. În prezent, peste 68.000 de persoane sancționate penal se află în executarea unor măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, în evidența serviciilor de probațiune.

Cu această ocazie, Direcţia Națională de Probațiune mulțumește tuturor angajaţilor pentru activitatea desfășurată cu profesionalism, implicare și devotament, pentru a păstra vii valorile și idealurile probațiunii.

Totodată, apreciem contribuția semnificativă a partenerilor din sistemul judiciar și a comunității locale, în cei 21 de ani de activitate comună.

Informații privind activitatea sistemului de probațiune pot fi găsite la acest link: https://probatiune.just.ro/rapoarte-si-studii/

Serviciul de Probațiune Cluj își desfășoară activitatea într-un sediu nou începând cu data de 28.07.2022

Vă informăm că Serviciul de Probațiune Cluj funcționează într-un sediu nou începând cu data de 28.07.2022.

Noul sediu este situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu, nr.1.

          Punct de reper al noului sediu – în apropierea Colegiului Național George Coșbuc, cu intrare de pe str. Avram Iancu

                    Datele de contact ale Serviciului de Probaţiune Cluj:

                    Telefon: 0739.012.743

                                 0726.761.125

                                 0726.761.099

                                 0725.002.602           

                                 0725.002.586

                                 0725.002.604

                                 0725.606.181

                    Email: probatiune.cluj@just.ro

Încheierea unei declarații comune de cooperare între Direcția Națională de Probațiune din Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și Serviciul Corecțional din Canada

Direcția Națională de Probațiune din Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și Serviciul Corecțional din Canada au încheiat o Declarație de Cooperare pentru schimbul de informații și expertiză în domeniul corecțional.

Documentul de cooperare, încheiat pentru o perioadă de cinci ani, asigură cadrul formal pentru continuarea colaborării bilaterale în acest domeniu pentru transferul de cunoștințe în domeniul programelor și politicilor corecționale, organizarea întâlnirilor de lucru la nivel de experți, bazate pe criteriul reciprocității, implicarea în activități de cercetare și dezvoltare în domeniul de interes, asistență tehnică, precum și formare profesională reciprocă.

Ministerul Justiţiei, prin Direcţia Naţională de Probaţiune, şi Serviciile Corecţionale din Canada dețin o colaborare bilaterală continuă încă din anul 2011, în vederea dezvoltării instrumentului de evaluare a riscului de recidivă pentru persoanele condamnate aflate în evidența sistemului de probațiune din România. Serviciul Corecțional din Canada a influențat la nivel mondial practicile bazate pe dovezi (evidence based interventions) în domeniul corecțional, inclusiv politicile privind instrumentele specializate pentru evaluarea riscului de recidivă. În cei peste 11 ani de colaborare bilaterală, a fost dezvoltată Scala de Evaluare a Riscului și Nevoilor utilizată la nivel național de toate serviciile de probațiune din România, au fost puse la dispoziția specialiștilor din România patru programe integrate de lucru utilizate în Serviciul Corecțional Canadian, în vederea integrării acestora în practica serviciilor de probațiune din România. De asemenea, au fost prezentate specialiștilor români politicile utilizate în Canada privind recrutarea, selecția, îndrumarea și sprijinul personalului din serviciile corecționale pentru dezvoltarea și consolidarea unor practici similare în țara noastră.

Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 4 posturi de funcționar public din cadrul Direcției Naționale de Probațiune

Anunț transfer 4 posturi functionar public | Model Cerere transfer | Model Acord prelucrare date | Regulamentul privind transferul funcționarilor publici si al personalului contractual în cadrul Direcției Naționale de Probațiune |Rezultate selecție dosare | Programare susținere interviuri | Rezultate interviuri

Sediul Serviciului Probațiune București va fi păzit cu efective ale Jandarmeriei Române

Începând de astăzi, 10 iunie 2022, sediul Serviciului de probațiune București va fi păzit cu efective ale Jandarmeriei Române. Instalarea în pază s-a făcut în urma definitivării planului de pază și a analizei de risc.

Jandarmeria Română a intrat în dispozitiv începând cu ora 19.00.

Pentru corecta informare a opiniei publice, reamintim următoarele:

1. În ultima perioadă, sediul Serviciului Probațiune București a fost spart de trei ori, fiind în desfășurare o anchetă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și tentativă de furt calificat. 

2. Serviciile de probațiune nu gestionează informații/date clasificate, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, pe cale de consecință, nu au fost sustrase informații clasificate. 

3. Pe unitatea centrală care a fost sustrasă, se aflau stocate documente de lucru interne, preliminare activității de probațiune, în principal în legătură cu infracțiuni legate de furturi, loviri și alte violențe, infracțiuni la legea circulației.

Noi precizări ale Direcției Naționale de Probațiune

Cu referire la informațiile apărute în mass-media în legătură cu spargerea sediului Serviciului de probațiune București, în virtutea corectei informări a opiniei publice, Direcția Națională de Probațiune face următoarele precizări:

1. În legătură cu acest subiect, au fost vehiculate mai multe informații neverificate, false.

2. Serviciul de Probațiune București nu funcționează în Sediul Ministerului Justiției, ci într-o locație distinctă, sediul fiind situat într-un imobil al RAAPPS din Sectorul 1.

3. Serviciile de probațiune nu gestionează informații/date clasificate, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate. Pe cale de consecință, nu aveau cum să fie sustrase informații clasificate.

4. Pe unitatea centrală care a fost sustrasă, se aflau stocate documente de lucru interne, preliminare activității de probațiune, în principal în legătură cu infracțiuni legate de furturi, loviri și alte violențe, infracțiuni la legea circulației.

Precizări ale Direcției Naționale de Probațiune în legătură cu spargerea sediului Serviciului de Probațiune București

În legătură cu incidentele recente petrecute la Sediul Serviciului de Probațiune București, în urma cărora au fost forțate și sparte mai multe birouri ale serviciului, facem următoarele precizări:

În noaptea de 2-3 iunie 2022 s-a dat o spargere în clădirea în care funcționează Serviciul de Probațiune București. A fost a treia spargere în mai puțin de cinci zile.
Reprezentanții Serviciului de Probațiune București au sesizat poliția cu privire la fiecare spargere, cercetarea incidentului de către organele de poliție fiind în desfășurare.

Sediul Serviciului de Probațiune București se află într-un imobil al RAAPPS, în urma încheierii unui contract de locațiune. În prezent, în exteriorul imobilului sunt instalate schele pentru renovarea fațadei, schele pentru care nu a fost asigurată supravegherea/paza în mod corespunzător de către executant/beneficiar, creându-se astfel o situație de risc pentru spațiile din imobil.

În urma incidentelor menționate, reprezentanții direcției s-au aflat în permanentă comunicare cu șeful Serviciului de Probațiune București, pentru asigurarea măsurilor de înlocuire a echipamentelor deteriorate și continuarea activității serviciului de probațiune, respectiv de prevenire a unor noi astfel de situații.

În regim de urgență au fost transmise în cursul zilei de astăzi solicitări organelor de poliție și jandarmeriei în vederea monitorizării zonei unde este situat sediul serviciului de probațiune.

Direcția Națională de Probațiune va continua să informeze public în legătură cu rezultatul cercetărilor.

Primele două servicii de probațiune din România în care au fost înființate compartimente de specialitate

În data de 26.05.2022, Direcția Națională de Probațiune a avizat funcționarea unor compartimente de specialitate pe domenii de activitate în cadrul  serviciilor de probațiune Brașov și Iași. Astfel, prin decizie a directorului general al Direcției Naționale de Probațiune, în cadrul Serviciilor de Probațiune Brașov și Iași au fost înființate următoarele compartimente: Biroul de evaluare presentențială, Biroul de supraveghere, Biroul programe de reintegrare socială. Înființarea compartimentelor de lucru specializat menționate marchează un pas important pentru sistemul de probațiune, Serviciul de Probațiune Brașov și Serviciul de Probațiune Iași  asumându-și astfel un rol pivotal pentru progresul probațiunii în România. Activitatea specializată în cadrul serviciilor de probațiune reprezintă un obiectiv strategic important pentru evoluția sistemului, prin care se dorește alinierea sistemului de probațiune din România la standardele internaționale, cu scopul eficientizării și optimizării activității de probațiune.

CONSOLIDAREA SERVICIULUI DE PROBAȚIUNE HARGHITA

Vineri, 27.05.2022, la sediul Serviciului de Probațiune Harghita, a avut loc vizita de lucru a d-lui Sándor Otto Szép, secretar de stat în Ministerul Justiției, la care a participat personalul de probațiune aflat în activitate și șeful serviciului.

            Vizita s-a înscris în șirul de întrevederi care au avut loc între reprezentantul ministerului și serviciile de probațiune din țară, anterior derulându-se asemenea activități în județul Bacău, în județul Neamț și ulterior în județul Covasna.

            Cu această ocazie, s-a discutat despre importanța activității desfășurate de personalul serviciului, activitate cu un impact social amplu rezultat din activitățile specifice, dintre care enumerăm evaluarea continuă, supravegherea pe perioada executării pedepsei și îndrumarea în cadrul activității de asistență și consiliere, în prezent sistemul de probațiune fiind singurul actor social care coordonează pedepsele neprivative de libertate.

            De asemenea, o temă de interes a reprezentat-o volumul de activitate al serviciului, care este în permanentă creștere și care reclamă resurse umane corespunzătoare. Dinamica personalului a fost, încă de la înființarea serviciului, fluctuantă, în cadrul acestuia desfășurându-și activitatea consilieri care ulterior s-au transferat la serviciile de probațiune din județele Covasna, Brașov, Mureș, Timiș, Bihor. În acest context, atragerea de personal reprezintă una dintre prioritățile serviciului.

            În perspectiva măririi schemei de personal, spațiul alocat serviciului de către Tribunalul Harghita va fi insuficient, astfel că, este nevoie fie de sprijinul autorităților locale pentru alocarea unuia corespunzător fie de închirierea de pe piața liberă a unui imobil adecvat.

            Problema statutului personalului de probațiune, care este una veche, a fost abordată cu ocazia discuțiilor, existând disponibilitate din partea reprezentantului Ministerului Justiției pentru soluționarea ei.

            Concluziile întrevederii au fost în sensul conlucrării pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă serviciul, reprezentantul ministerului manifestându-și deschiderea față de propunerile personalului. În continuarea vizitei în cadrul serviciului, dl. secretar de stat a avut o întrevedere cu președintele Tribunalului Harghita, d-na judecător Sonia Vâga, în care s-au discutat probleme actuale care aparțin sectorului de justiție.

Sari la conținut