Skip to content Skip to footer

Știri și noutăți

Formarea continuă a personalului de probațiune desemnat în rolul de supervizor

Direcția Națională de Probațiune a organizat în București, în perioadele 08–10 noiembrie și 14-17 noiembrie 2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, două sesiuni de formare profesională în domeniul supervizării personalului din serviciile de probațiune, la care au participat consilieri din serviciile de probațiune care îndeplinesc rolul de supervizor, coordonând efectuarea stagiilor de practică ale noilor consilieri, ale studenților, voluntarilor și auditorilor de justiție.

În cele trei zile de curs din cadrul fiecărei sesiuni au fost abordate teme care au vizat aspecte precum: supervizarea ca proces de formare, tipuri de supervizare, comunicarea, gestionarea barierelor în comunicare și rezolvarea conflictelor, particularități și principii ale învățarii la adulți, metode specifice de învățare, motivare și feedback, fiind exersate abilitățile necesare îndeplinirii acestui rol. Totodată, în cadrul cursului de formare, au fost dezbătute și aspecte legate de revizuirea ghidurilor de supervizare, specifice fiecărei categorii implicate în acest proces.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:

https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Ziua porților deschise la Serviciul de Probațiune Giurgiu

Serviciul de Probațiune Giurgiu, aflat în subordinea Direcției Naționale de Probațiune (DNP) din cadrul Ministerului Justiției și-a deschis porțile pentru colaboratorii din instituții publice și private, activitate derulată prin proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 și implementat de către DNP în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Evenimentul, o premieră de altfel pentru Serviciul de Probațiune Giurgiu, a fost organizat în data de 09 noiembrie 2023, marcând împlinirea a 22 de ani de când instituția probațiunii funcționează în România.

Cu această ocazie, au răspuns invitației reprezentanți ai instituțiilor publice cu care Serviciul de Probațiune Giurgiu colaborează în mod curent (Tribunalul Giurgiu, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, Penitenciarul Giurgiu, Agenția Națională Antidrog, Episcopia Giurgiului, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu, Inspectoratul de Jandarmi Giurgiu), precum și psihologi, dar și alți colaboratori ai serviciului de probațiune.

Vizitatorii au avut ocazia să interacționeze în mod direct cu consilierii de probațiune din cadrul instituției, care le-au oferit informații despre rolul probațiunii în punerea în aplicare a măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate și i-au însoțit într-un tur al instituției. De asemenea, evenimentul s-a constituit într-un prilej de întărire a colaborării cu partenerii din comunitate și identificare a unor noi oportunități de colaborare în vederea creșterii gradului de siguranță comunitară.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:

https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/ Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Achiziție echipamente IT – Hardware și software, calculatoare personale de tip stație de lucru

Direcția Națională de Probațiune, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție publică: „echipamente IT – Hardware și software, calculatoare personale de tip stație de lucru”. Prin achiziția stațiilor de lucru cu un nivel de performanță crescut, infrastructura IT se va alinia la cerințele actuale privind standardele tehnologice, ceea ce va conduce la eficientizarea activitățile de lucru în cadrul Direcției Naționale de Probațiune, atât la nivel central, cât și în serviciile de probațiune teritoriale.

Autoritatea Contractantă dorește achiziționarea unui număr de maximum 788 de calculatoare personale de tip stație de lucru, echipate complet, respectiv cu unitate centrală, monitor și licențe software preinstalate, fiabile și cu consum redus de energie.

Pentru mai multe detalii și informații despre acest anunț și procedura de participare, vă invităm să consultați pagina www.e-licitatie.ro, anunțul de participare: CN1061553 sau următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100172739

Servicii de cazare, mese, pauze de cafea și sală conferință în București sau Otopeni

Direcția Națională de Probațiune lansează procedura de achiziție publică: „Servicii de cazare, mese, pauze de cafea și sală conferință în București pentru organizarea unor întâlniri de lucru și “Mese rotunde” (Lot 1–perioada 09.11.2023-06.12.2023) și servicii de cazare și mese în București sau Otopeni pentru deplasarea în Norvegia (Lot 2–perioada 11-18.11.2023)”, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)” finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021.

Această achiziție are scopul de a oferi cadrul de desfășurare a unor întâlniri de lucru și mese rotunde în București, precum și asigurarea de servicii cazare și mese în București sau Otopeni pentru participanții care se deplasează cu avionul în Norvegia la o sesiune de formare în cadrul „Programului ambasadorilor”.

Pentru mai multe detalii și informații despre acest anunț și procedura de participare, vă invităm să consultați pagina www.e-licitatie.ro, anunțul ADV1394338/06.11.2023 sau următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100537885

Achiziționare servicii organizare evenimente – servicii de pauză cafea pentru aproximativ 50 de persoane în municipiul Giurgiu

Direcția Națională de Probațiune lansează procedura de achiziție publică: „Servicii organizare evenimente – pauze de cafea  pentru ziua porților deschise în municipiul Giurgiu” în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)” finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021”. Această inițiativă are scopul de a oferi cadrul de desfășurare a evenimentului Ziua porților deschise ce va avea loc în data de 9 noiembrie 2023 la sediul Serviciului de Probațiune Giurgiu.

Pentru mai multe detalii și informații despre acest anunț și procedura de participare, vă invităm să consultați pagina www.e-licitatie.ro, anunțul ADV ADV1393296/30.10.2023  sau următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100536532

Vizite la Serviciul de Probațiune Bihor în săptămâna „Școala Altfel”

În data de 26.10.2023 Serviciul de Probațiune Bihor a fost vizitat de 100 elevi din cadrul Școlii Gimnaziale „Oltea Doamna” Oradea și ai Liceului „Don Orione” Oradea, precum și de 20 de studenți din cadrul Facultății de Drept – Universitatea din Oradea.

Vizita a făcut parte din activitățile planificate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, pentru perioada 23 – 27.10.2023, când s-a derulat Programul „Școala Altfel”.

Evenimentul a avut ca scop familiarizarea elevilor și studenților cu activitatea Serviciului de Probațiune Bihor. Acestora le-a fost prezentat sediul serviciului și le-au fost oferite informații cu privire la modalitățile concrete de sprijinire a persoanelor aflate în evidență, în vederea reintegrării sociale, a respectării legii și a normelor de conviețuire socială.

Astfel de vizite, pe care le dorim și în viitor, facilitează înțelegerea rolului Serviciului de Probațiune Bihor, în înfăptuirea actului de justiție și creșterea gradului de siguranță în comunitate. 

Ioana-Maria Ungur

Consilier de probațiune, Serviciul de Probațiune Bihor

Formarea continuă a personalului din sistemul de probațiune – Coaching

Direcția Națională de Probațiune lansează procedura de achiziție publică: „Achiziționarea de servicii de formare profesională a personalului din sistemul de probațiune în domeniul coaching, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)” pentru sistemul de probațiune, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021”. Această inițiativă are scopul de a oferi oportunități valoroase de dezvoltare profesională pentru 4 specialiști din sistemul de probațiune.

Obiectivul este de a investi în calitatea serviciilor oferite în domeniul probațiunii prin îmbunătățirea abilităților și competențelor angajaților. Astfel, sunt invitați toți operatorii economici interesați să transmită o ofertă în acest sens.    

Pentru mai multe detalii și informații despre acest anunț și procedura de participare, vă invităm să consultați pagina www.e-licitatie.ro, anunțul ADV1388980/10.10.2023  sau următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100531060

Ziua porților deschise la Serviciul de Probațiune Constanța

Serviciul de Probațiune Constanța a organizat în data de 12.10.2023 evenimentul „Ziua Porților Deschise”, activitate derulată prin proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 și implementat de către Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Pe parcursul derulării acestui eveniment, ce marchează împlinirea a 22 de ani de când instituția probațiunii funcționează în România, peste 60 de vizitatori au trecut pragul Serviciului de Probațiune Constanța situat pe Bulevardul Mamaia nr. 196. Printre aceștia s-au numărat reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor neguvernamentale cu care Serviciul de Probațiune Constanța colaborează în mod curent (Judecătoria Constanța, Tribunalul Constanța, Curtea de Apel Constanța, Judecătoria Medgidia, Penitenciarul “Poarta Albă”, IPJ Constanța, D.G.A.S.P.C. Constanța, Primăria Constanța, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Centru de Sănătate Mintală Adulți, CPECA Constanța, EQUITAS Constanța) precum și studenți ai Facultății de Drept și Științe Sociale ai Universității “Ovidius” Constanța, studenți ai Facultății de Psihologie și Științele Educației ai Universității “Ovidius” Constanța și studenți ai Facultății de Științe Juridice și Științe Economice ai Universității “Spiru Haret” Constanța, care au dorit să afle mai multe despre rolul instituției în reintegrarea socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.

Vizitatorii au avut ocazia să interacționeze în mod direct cu consilierii de probațiune din cadrul instituției, care le-au oferit informații despre rolul probațiunii în punerea în aplicare a măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate și i-au însoțit într-un tur al instituției. Activitatea Serviciului de probațiune a fost prezentată de șeful serviciului doamna Dana Adochiei și consilierii de probațiune Andreea Chiriță, Cristina Vlad, Călin Cristina, Iurea Bianca și Zamfir Alexandra.

Scopul proiectului „Correctional” este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Consilier de probațiune cu atribuții PR

Andreea Chiriță

Leadership pentru dezvoltarea competențelor manageriale pentru personalul din probațiune și cel din penitenciare, 26 – 28 septembrie 2023, București

Direcția Națională de Probațiune, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor,  a organizat în București, în perioada 26 – 28 septembrie 2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, cea de-a patra sesiune comună de formare profesională în domeniul „Leadership” pentru specialiști din serviciile de probațiune și din penitenciare. Cursul de formare face parte dintr-o serie de cinci astfel de evenimente și a fost susținut de o echipă de formatori din cadrul Serviciului de Probațiune București și Penitenciarul Târgu Mureș.

În cele trei zile de pregătire profesională au participat specialiști din Direcția Națională de Probațiune, serviciile de probațiune București, Ilfov, Călărași, Giurgiu și Prahova precum și din Penitenciarele București Jilava și Rahova. Temele abordate în cadrul cursului au vizat aspecte precum leadership, management vs. leadership, inteligența emoțională și rolul acesteia în leadership, principiile de lucru utilizate în serviciile corecționale din Norvegia („seamless”, „normality”, „import model”), tipurile de leader, „partea întunecată” a puterii, abilități de comunicare, etică, team building, gestionarea resurselor, comunicarea internă și comunicarea publică.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:

https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Ziua porților deschise la Serviciul de Probațiune București

Serviciul de Probațiune București a organizat în data de 29.09.2023 evenimentul „Ziua Porților deschise”, activitate derulată prin proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 și implementat de către Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Pe parcursul derulării acestui eveniment ce a marcat împlinirea a 22 de ani de când instituția probațiunii funcționează în România, zeci de vizitatori au trecut pragul Serviciului de Probațiune București situat în Piața Romană din centrul Capitalei. Printre aceștia s-au numărat reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor neguvernamentale cu care Serviciul de Probațiune București colaborează în mod curent (Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională pentru Romi, Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din București, Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei, Inspectoratul General pentru Imigrări, Universitatea București, Asociația GRADO, Asociația Transcena), auditori din cadrul Institutului Național al Magistraturii, jurnaliști, precum și cetățeni care au dorit să afle mai multe despre rolul instituției în reintegrarea socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.

Vizitatorii au avut ocazia să interacționeze în mod direct cu consilierii de probațiune din cadrul instituției, care le-au oferit informații despre rolul probațiunii în punerea în aplicare a măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate și i-au însoțit într-un tur al instituției. De asemenea, evenimentul s-a constituit într-un prilej de întărire a colaborării cu partenerii din comunitate și identificare a unor noi oportunități de colaborare în vederea creșterii gradului de siguranță comunitară.

Scopul proiectului „Correctional” este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Sari la conținut