Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective

Munca în folosul comunității reprezintă o activitate în beneficiul societății, pe care o desfășoară o persoană sancționată printr-o sentință penală, fără a fi plătită pentru desfășurarea acelei munci.  

De regulă, munca în folosul comunității se efectuează în cadrul primăriilor și unităților subordonate acestora, dar și în cadrul altor instituții ce se regăsesc în baza de date cu instituțiile din comunitate, constituită la nivel național, cum ar fi: Direcțiile de Asistență Socială, spitale, școli, biserici, muzee, biblioteci ș.a.

Persoanele sancționate cu măsuri neprivative de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, având impusă obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității desfășoară mai multe activități, stabilite de consilierul de probațiune manager de caz în colaborare cu reprezentantul instituției.

Colaborarea serviciilor de probațiune cu instituțiile din comunitate este bazată pe transparență și încredere, iar activitățile în care sunt implicate persoanele sancționate sunt diverse și cuprind: plantarea unor arbuşti, tăierea ierburilor, văruirea copacilor, vopsirea băncilor şi a bordurilor, activități de salubrizare, igienizare, întreţinerea gazonului, întreţinerea curăţeniei aleilor cimitirelor, activități de curățenie în bazele sportive, întreținerea și amenajarea spațiului public stradal, a parcurilor, dar și activități de arhivare și organizare a documentelor sau alte activități specifice instituției în care se realizează activitatea neremunerată. De asemenea, persoanele sancționate pot desfășura și alte activităţi, potrivit pregătirii şi/sau abilităţilor individuale şi nevoilor unităţii, cum ar fi: lucrări în construcții, activități de reamanejare a clădirilor, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi legislaţiei incidente.

Au existat multe situații în care, persoanele sancționate care au executat obligația de a presta muncă în folosul comunității în anumite instituții publice, au primit oferte de angajare din partea acestora. Acesta este un element important al procesului de reabilitare pe care îl traversează persoanele sancționate și care conduce implicit la creșterea stimei de sine dar, în același timp, poate reprezenta și o bună premisă pentru o integrare socio-profesională ulterioară.

Implicarea comunităților locale în susținerea activităților derulate de serviciile de probaţiune cu privire la persoanele care au săvârșit infracțiuni este esențială. Odată cu intrarea în vigoare a noii legislații penale, instituțiile din comunitate dețin un rol activ, important pentru implementarea măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate. În acest context, formalizarea colaborărilor este importantă pentru a avea garanția că activitățile desfășurate în parteneriat cu alte instituții de la nivel local se derulează cu respectarea prevederilor legale. 

Dintre cele aproximativ 70.000 de persoane sancționate penal, cu care lucrau consilierii de probaţiune la sfârșitul anului 2022, 75% aveau obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității. Sancțiunile comunitare pe care sistemul de probaţiune le gestionează presupun un cost mult mai redus comparativ cu sancțiunile privative de libertate. Bugetul pentru o persoană aflată în probaţiune/an a fost de 289,70 euro.

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective. Mureș, comuna Rușii Munți

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Giurgiu. Mănăstirea Comana

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspectiveTulcea. Comuna Greci

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspectiveMehedinti. Drobeta-Turnu Severin

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspectiveConstanța, Primăria Comunei Cumpăna

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Olt. Spitalul Județean de Urgență Slatina

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Dâmbovița. Mănăstirea Stelea din Târgoviște

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Buzău, comuna Berca

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Bihor. Primăria Comunei Toboliu

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Argeș, comuna Bughea de Sus

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Galați, Primăria Comunei Schela

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Satu Mare – Primăria Comunei Supur

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Ilfov, Primăria Comunei Gruiu

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Suceava, Primăria orașului Siret

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Neamț, Muzeul Satului Goșmani

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Ialomița, Centrul de Plasament

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui

Sari la conținut