Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective

Munca în folosul comunității reprezintă o activitate în beneficiul societății, pe care o desfășoară o persoană sancționată printr-o sentință penală, fără a fi plătită pentru desfășurarea acelei munci.  

De regulă, munca în folosul comunității se efectuează în cadrul primăriilor și unităților subordonate acestora, dar și în cadrul altor instituții ce se regăsesc în baza de date cu instituțiile din comunitate, constituită la nivel național, cum ar fi: Direcțiile de Asistență Socială, spitale, școli, biserici, muzee, biblioteci ș.a.

Persoanele sancționate cu măsuri neprivative de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, având impusă obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității desfășoară mai multe activități, stabilite de consilierul de probațiune manager de caz în colaborare cu reprezentantul instituției.

Colaborarea serviciilor de probațiune cu instituțiile din comunitate este bazată pe transparență și încredere, iar activitățile în care sunt implicate persoanele sancționate sunt diverse și cuprind: plantarea unor arbuşti, tăierea ierburilor, văruirea copacilor, vopsirea băncilor şi a bordurilor, activități de salubrizare, igienizare, întreţinerea gazonului, întreţinerea curăţeniei aleilor cimitirelor, activități de curățenie în bazele sportive, întreținerea și amenajarea spațiului public stradal, a parcurilor, dar și activități de arhivare și organizare a documentelor sau alte activități specifice instituției în care se realizează activitatea neremunerată. De asemenea, persoanele sancționate pot desfășura și alte activităţi, potrivit pregătirii şi/sau abilităţilor individuale şi nevoilor unităţii, cum ar fi: lucrări în construcții, activități de reamanejare a clădirilor, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi legislaţiei incidente.

Au existat multe situații în care, persoanele sancționate care au executat obligația de a presta muncă în folosul comunității în anumite instituții publice, au primit oferte de angajare din partea acestora. Acesta este un element important al procesului de reabilitare pe care îl traversează persoanele sancționate și care conduce implicit la creșterea stimei de sine dar, în același timp, poate reprezenta și o bună premisă pentru o integrare socio-profesională ulterioară.

Implicarea comunităților locale în susținerea activităților derulate de serviciile de probaţiune cu privire la persoanele care au săvârșit infracțiuni este esențială. Odată cu intrarea în vigoare a noii legislații penale, instituțiile din comunitate dețin un rol activ, important pentru implementarea măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate. În acest context, formalizarea colaborărilor este importantă pentru a avea garanția că activitățile desfășurate în parteneriat cu alte instituții de la nivel local se derulează cu respectarea prevederilor legale. 

Dintre cele aproximativ 70.000 de persoane sancționate penal, cu care lucrau consilierii de probaţiune la sfârșitul anului 2022, 75% aveau obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității. Sancțiunile comunitare pe care sistemul de probaţiune le gestionează presupun un cost mult mai redus comparativ cu sancțiunile privative de libertate. Bugetul pentru o persoană aflată în probaţiune/an a fost de 289,70 euro.

Serviciul de Probațiune Mureș deține un parteneriat cu Primăria Comunei Rușii Munți încă din anul 2014, pentru derularea de către persoanele sancționate a unor activități de muncă neremunerată în folosul comunității, cum ar fi: decolmatat, curățat șanțuri, poduri și podețe pe lângă drumuri județene, comunale, forestiere; decolmatat albie pâraie; adunat și transportat gunoaie din și pe lângă albia râului Mureș și pâraie aferente; efectuat curățenie în zone verzi, parcuri, baza sportivă (măturat, greblat pământ, frunze, curățat zăpadă, gheață, împrăștiat material antiderapant); tăiat, transport lemne de foc pentru instituții; vopsit bănci, garduri parcuri, parcuri de joacă copii, zugrăvit, văruit; săpat straturi, plantat flori, arbuști, arbori, udat, plivit; astupat gropi pe drumurile laterale de acces etc.  

La o distanță de aproximativ 50 de km de Târgu Mureș, într-o comună cu o populație de 2144 de locuitori și unde tradițiile românești încă se păstrează vii, întâlnim o comunitate care își adună eforturile și priceperea pentru restaurarea unor obiective culturale importante.  

Este vorba despre comuna Rușii Munți, în care persoana condamnată V.A., aflată în supravegherea Serviciului de Probațiune Mureș pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, alături de alți localnici, a participat recent la restaurarea zonei din satul Maiorești în care se află Monumentul dedicat eroilor celor două războaie mondiale, care a fost ridicat în anul 1935, prestând activități specifice de pavare.

Totodată, V.A. și-a adus aportul atât la recondiționarea clădirii Școlii din satul Maiorești, cât și la văruirea capelei mortuare din comuna Rușii Munți.

Persoana supravegheată a executat 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, pe care nu le-a resimțit ca o pedeapsă, relatând că a avut mulțumirea de a contribui prin abilitățile sale la bunăstarea comunității, la ceva ,,care se vede”.

Responsabil cu supravegherea activităților neremunerate, viceprimarul comunei Rușii Munți, domnul Ciacău Liviu, consideră că, ,,în mod categoric munca depusă de persoanele condamnate este necesară și importantă pentru comunitate”. Alte aspecte subliniate de acesta fac referire la faptul că persoanele care execută munca în folosul comunității sunt tratate cu respect, iar comunitatea apreciază contribuția lor.

Serviciul de Probațiune Mureș are rolul de a coordona întregul proces de executare a muncii neremunerate în folosul comunității de către persoanele aflate în supravegherea sa.

Munca neremunerată în folosul comunității este o modalitate prin care persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității prin prestarea unor activități de importanță imediată pentru aceasta.

În prezent, din cele 1894 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Mureș, 1508 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ.

La nivel național sunt în evidență 65.387 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, dintre acestea 55.121 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Consilier de probațiune responsabil PR

Monica Adriana DUNCA

Serviciul de probațiune Mureș

Serviciul de Probațiune Giurgiu a dezvoltat un parteneriat solid cu instituțiile din comunitate, cum ar fi primăriile din comunele și orașele din județ, pentru facilitarea executării muncii neremunerate în folosul comunității, impusă ca obligație persoanelor sancționate cu pedepse  neprivative de libertate. Din anul 2010 se află în derulare un protocol de colaborare cu Episcopia Giurgiului, prin unitățile subordonate pentru realizarea unor activități de curățenie şi igienizare a spațiului așezămintelor bisericești, dar și activități în folosul comunităților locale.

Mănăstirea Comana, monument istoric, atestată documentar în 27 septembrie 1461, aflată la marginea Deltei Neajlovului, este și astăzi într-un amplu proces de restaurare. Părintele Arhimandrit MIHAIL Muscariu, starețul Mănăstirii Comana, ne-a vorbit despre activitățile ce pot fi prestate în folosul comunității locale, de către persoanele condamnate, aflate în evidența Serviciului de Probațiune Giurgiu „acestea sunt activități în interiorul mănăstirii, precum construirea unui Paraclis, întreținerea aleilor de acces, vopsirea băncilor, suport în servirea mesei și curățenie în Trapeza amenajată în beciurile istorice, cu prilejul meselor oferite gratuit tuturor celor care vizitează mănăstirea și participă la slujbă în zilele de sărbătoare, dar și activități de sprijin pentru familiile nevoiașe din localitate sau întreținerea marginilor râului Neajlov.”

Consilierul de probațiune a relatat povestea de viață a lui T.A. aflat în evidența Serviciului de Probațiune Giurgiu, fiind condamnat la o pedeapsă cu suspendare și menținut în libertate ca urmare a comiterii unei infracțiuni de conducere fără permis: „Părinții săi s-au despărțit când avea vârsta de doar trei luni, amândoi au părăsit locuința și el a rămas astfel în grija bunicilor. Bunicii, însă, au decedat, când T.A avea vârsta de 11 ani. În acel moment a rămas singur în casă, fiind ajutat de vecini și rude, însă a continuat să meargă la școală, iar când a avut posibilitatea a început să lucreze pentru a-și câștiga propriile venituri. A absolvit 8 clase și două cursuri de calificare profesională în meseriile de ”mecanic utilaje” și ”stivuitorist”, iar în prezent lucrează în construcții, fiind mulțumit că este apreciat de cei din jur, pentru munca sa.” T.A execută în prezent pedeapsa în libertate, poate să lucreze și să se ocupe în același timp și de creșterea celor doi copii ai săi și a prestat 200 de ore de muncă neremunerată în cadrul Mănăstirii Comana.

După finalizarea celor 200 de ore de muncă neremunerată, T.A. și-a exprimat dorința de a ajuta în continuare persoanele din comunitate și, alături de personalul din cadrul Mănăstirii Comana, a continuat să ofere sprijin oamenilor nevoiași din comună și a participat la activități în interiorul mănăstirii. ,,Eu am continuat să merg să ajut; și acum merg la biserică. Mă simt acolo ca la mine acasă, cunosc toate locurile, cei din biserică au încredere în mine și îmi dau tot felul de activități. Părintele este un om deosebit, la fel și administratorul, pot să vorbesc deschis cu ei. Vreau să ajut în continuare.”

Munca neremunerată în folosul comunității este o modalitate prin care persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității prin prestarea unor activități de importanță imediată pentru aceasta.

În prezent, din cele 805 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Giurgiu, 717 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ. La nivel național sunt în evidență 65.387 persoane cărora li s-au aplicat  măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, dintre acestea 55.121 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Experiența de până acum și colaborarea Serviciului de Probațiune Tulcea cu instituțiile publice din județul Tulcea, beneficiare ale orelor de muncă în folosul comunității executate de persoanele sancționate penal, arată, fără echivoc, utilitatea acestei activități pentru comunitățile locale.

Din anul 2014, anul intrării în vigoare a noii legislaţii penale, Serviciul de Probațiune Tulcea  a promovat şi dezvoltat colaborarea cu toate primăriile din judeţ, privind desfășurarea unor activități precum:  întreţinerea, igienizarea şi salubrizarea reţelelor de drumuri, a clădirilor şi zonelor publice, reparaţii, construcţii şi amenajări de spaţii destinate intereselor publice ale comunităţilor locale.

Exemple de bună practică se regăsesc în multe locuri, însă un caz special am întâlnit în comuna Greci. Viceprimarul comunei, dl Mircea Carapancea, responsabil direct cu organizarea și monitorizarea obligației de muncă neremunerată în folosul comunității, apreciază extrem de utilă munca acestor oameni:

,,Ca autoritate publică, suntem interesați să îi implicăm în toate activitățile de gospodărire și întreținere a localității, să le folosim potențialul profesional, dar, mai ales, să îi facem să se simtă parte a comunității.

Localitatea noastră este o zonă în care turismul a luat amploare în ultimii ani, fapt ce ne bucură enorm, însă ne și obligă să facem din ce în ce mai mulți pași pentru menținerea unui mediu curat și pentru dezvoltarea infrastructurii. În acest sens, munca în folosul comunității, executată de persoanele sancționate penal, reprezintă un potențial important pe care am reușit să îl valorificăm în cadrul tuturor proiectelor implementate.

De exemplu, în anul 2022, am finalizat proiectele de modernizare a străzilor și a drumurilor locale din comună, de extindere a sistemului de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare. Au fost lucrări de mare amploare care au necesitat efort susținut. Munca în folosul comunității a reprezentat o componentă importantă în toate aceste activități.

Un alt exemplu, în care ne bazăm foarte mult pe persoanele care execută ore de muncă neremunerată în folosul comunității, îl reprezintă festivalurile pe care le găzduiește anual comuna noastră, concursurile de ciclism, alpinism și multe alte competiții și evenimente turistice. Toate acestea presupun activități obositoare (de dimineață, până noaptea târziu), de amenajare, întreținere și curățire a zonelor și traseelor și de gestionare a unui volum mare de materiale și, în final, de deșeuri.

Am avut și o situație deosebită, în care toată comunitatea s-a mobilizat într-un efort de solidaritate, inclusiv persoane aflate în executarea obligației de muncă neremunerată în folosul comunității, care și-au oferit serviciile chiar și cu titlu de voluntariat.

Este vorba despre cazul unei familii nevoiașe, cu 6 copii (toți minori, unii cu probleme de sănătate), rămași fără tată în ajunul Crăciunului și fără niciun sprijin material sau financiar. Suferința lor a impresionat pe toată lumea. S-au adunat bani, materiale de construcție, câțiva oameni la muncă și am reușit, în câteva luni, să le construim o casă cu două camere baie și bucătărie. Un tânăr, aflat în executarea orelor de muncă în folosul comunității, s-a evidențiat prin dăruirea cu care a muncit acolo, peste orele destinate obligației sale, doar pentru că și el avea acasă un copil bolnav”.

Exemplele prezentate arată nu doar modul în care este executată obligația de muncă în folosul comunității, ci, mai ales, satisfacția sentimentului de apartenență la o comunitate, de a face ceva util pentru locul în care trăiești și pentru oamenii de lângă tine.    

Munca neremunerată în folosul comunității este o modalitate prin care persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității prin prestarea unor activități de importanță imediată pentru aceasta.

În prezent, din cele 883 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Tulcea, 706 (un procent de 80%) au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ.

Anual, Serviciul de Probațiune Tulcea pune în executare în jur de 500 de hotărâri penale definitive cu sancțiuni neprivative de libertate. În cursul anului 2022, au fost executate peste 40.000 de ore de muncă în folosul comunității, la nivelul întregului județ.

La nivel național sunt în evidență 65.387 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, dintre acestea 55.121 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Eveniment Mountain Bike Greci – 2022

Serviciul de Probațiune Mehedinți are un parteneriat, încă din anul 2014, cu Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, pentru desfășurarea unor activităţi de curăţenie şi întreţinere spaţii verzi, şosele, drumuri, alei pietonale, parcări, rigole, malul albiilor apelor curgătoare, cimitire, locaţii ce fac obiectul administraţiei locale, în cadrul Atelierului Schela, Cimitirelor Ortodoxe Sfântul Gheorghe și Sfântul Ștefan, Stadionului municipal, Sălii Polivalente, Ștrandurilor municipale, Pădurii Crihala, Grădinii de vară ,,Geo Saizescu”.

În vederea monitorizării muncii neremunerate în folosul comunității, consilierul de probațiune a realizat o vizită  la Pădurea Crihală, din Municipiul Drobeta-Turnu Severin, unul dintre locurile de executare a acestei obligații, unde au fost purtate discuții atât cu reprezentantul instituției, cât și cu persoana aflată în timpul desfășurării orelor de muncă neremunerată. Conform obligației impuse de instanța de judecată, persoana sancționată are de executat 120 ore. 

Domnul Beze Florin, responsabil cu supravegherea activității neremunerate în cadrul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin, a comunicat faptul că ,,munca în folosul comunității reprezintă un avantaj, fiind făcute economii la bugetul local, banii pot fi folosiți pentru renovarea altor obiective cum ar fi școlile și grădinițele”.

Prestarea muncii neremunerate în folosul comunității reprezintă un beneficiu, întrucât ,,vizează domenii din sectorul curățeniei și al igienizării orașului și contribuie la menținerea unui aspect îngrijit al municipiului”. Reprezentantul primăriei a mai relatat că ,,prin munca persoanelor supravegheate Pădurea Crihala este acum îngrijită, iar cetățenii orașului se pot plimba într-un mediu atât atrăgător din punct de vedere estetic, dar și sigur”.

C.A.F., persoana intervievată, aflată în evidența Serviciului de Probațiune Mehedinți pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri a precizat că ,,prin activitatea prestată se simte util pentru comunitate, afirmând  că aceasta nu este una dificilă, fiind obișnuit să facă așa ceva și că este bucuros că, prin ceea ce face, ceilalți sunt mulțumiți, mai ales că pe iarba proaspăt tăiată, copiii se joacă (mi se umple sufletul de bucurie)”. C.A.F. a mai povestit că deși acasă cosește, o face în stil tradițional (cu coasa), în schimb la Pădurea Crihala, munca i-a fost ușurată cu ajutorul motocoasei. Acesta a mai povestit că la început se temea că imaginea lui în ochii celor din jur va avea de suferit, însă, contrar acestei temeri, a început să primească aprecieri atât de la reprezentanții instituției, cât și de la cunoscuți care i-au lăudat munca, moment în care a înțeles că ,,să muncești nu e o rușine, indiferent cum o faci sau de ce”. El a mai spus că s-a bucurat când a fost întrebat la ce se pricepe, pentru că în felul acesta s-a simțit  important (,,nu m-au pus să fac ceva ce nu știu”).

În urma colaborării avute cu instituțiile partenere, consilierii de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune Mehedinți, afirmă faptul că ,,munca neremunerată în folosul comunității a contribuit la creșterea șanselor de reintegrare socială, precum și la dezvoltarea unor abilități profesionale în rândul beneficiarilor”.

Munca neremunerată în folosul comunității este o modalitate prin care persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității prin prestarea unor activități de importanță imediată pentru aceasta.

Din cele 991 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Mehedinți, 790 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ. În anul 2022, au prestat muncă în folosul comunității un număr de 98 de persoane sancționate, iar în prezent 63 de persoane se află în timpul executării acestei obligații.

La nivel național sunt în evidență 65.387 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, dintre acestea 55.121 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Munca neremunerată în folosul comunității: impact, mărturii, perspective – Primăria Comunei Cumpăna, Constanța                                                  

Serviciul de Probațiune Constanța deține un parteneriat cu Primăria Comunei Cumpăna încă din anul 2014, pentru desfășurarea unor activități precum: salubrizare, igienizare, strângerea gunoiului, săpat, greblat, plantare de arbuşti, udat, vopsirea băncilor şi bordurilor, îndepărtarea resturilor vegetale şi gunoaielor, întreţinerea gazonului, înteţinerea curăţeniei aleilor cimitirelor; alte activităţi potrivit pregătirii şi/sau abilităţilor persoanelor sancționate şi nevoilor unităţii, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi legislaţiei incidente.

Primăria comunei Cumpăna este una dintre instituțiile în care persoanele care execută sancțiuni neprivative de libertate pot efectua orele de muncă în folosul comunității. Persoana care coordonează activitatea, în ceea ce privește munca neremunerată, este domnul Sorin Nicolae, secretarul general al Primăriei comunei Cumpăna, care declară că ,,în ultimii ani peste 100 de persoane au efectuat muncă în folosul comunității în cadrul primăriei”.

Doamna primar Gâju Mariana afirmă că ,,prestarea orelor de muncă în folosul comunității îi ajută pe cei care săvârșesc infracțiuni să se simtă reintegrați în societate și de multe ori oferă acestora șansa să obțină, ulterior executării obligației, o ofertă de angajare în cadrul instituției”. În cadrul Primăriei Cumpăna, persoanele care prestează orele de muncă în folosul comunității, sunt repartizate la stația de colectare selectivă și sortare a deșeurilor, precum și la instituțiile din cadrul comunei (liceu, campus școlar, grădinițe, săli de sport), ținându-se cont și de studiile și calificările acestora.

Consilierul de probațiune a relatat povestea de viață a lui P.M., aflat în evidența Serviciului de Probațiune Constanța, fiind condamnat la o pedeapsă cu suspendare și menținut în libertate, ca urmare a comiterii unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. P.M. are 61 ani și este la cea de-a doua căsătorie. Are o fiică din prima căsătorie, care este stabilită în străinătate și un băiat care este al actualei soții, dar pe care îl consideră propriul său fiu. Relația acestuia cu cei 2 copii este foarte bună și se mândrește cu cei 5 nepoți pe care îi are. A absolvit 11 clase și deține o calificare de conducător mecanic auto. În prezent, lucrează ca agent de pază și ,,este mulțumit cu privire la faptul că instanța de judecată i-a oferit șansa să-și păstreze locul de muncă și să rămână alături de familie, prin aplicarea unei sancțiuni neprivative de libertate”. P.M. execută în prezent pedeapsa în libertate, ceea ce îi permite să se ocupe de familie, de mama sa în vârstă de 90 de ani și de nepoți, dar și să presteze cele 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității la care a fost obligat, în cadrul stației de colectare selectivă și sortare a deșeurilor în cadrul Primăriei Cumpăna.

Munca neremunerată în folosul comunității este o modalitate prin care persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității prin prestarea unor activități de importanță imediată pentru aceasta.

În prezent, din cele 2679 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Constanța,2272 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ.

La nivel național sunt în evidență 65.387 persoane cărora li s-au aplicat  măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, dintre acestea 55.121 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Consilier de probațiune cu atribuții PR

           Andreea Chiriță

Persoanele aflate în supravegherea Serviciului de Probațiune Olt contribuie, alături de  angajați din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, la asigurarea unui mediu cât mai îngrijit și organizat în beneficiul oamenilor care au nevoie de asistență medicală. Necesitatea sprijinirii spitalului de către celelalte instituții din comunitate și chiar de comunitate în sine este importantă pentru bunăstarea locuitorilor, spitalul fiind o instituție dedicată menținerii sănătății populației unei comunități.

Persoanele care au comis infracțiuni și execută pedeapsa în libertate, în peste 75% din cazuri, au obligația de a executa un număr cuprins între 60 și 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității în diferite instituții publice.

La nivelul județului Olt, instituțiile principale unde se pot desfășura activități neremunerate sunt primăriile, acestea fiind înscrise în Baza de date constituită la nivel național, la care se adaugă unități de învățământ și spitalicești.

Activitatea sistemului de probațiune se desfășoară în condiții care să asigure respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Munca neremunerată în folosul comunității nu se execută în zilele de duminică și în zilele declarate sărbători legale, decât la solicitarea persoanei și în măsura în care acest lucru este posibil.

Derularea activităților de muncă neremunerată în folosul comunității prezintă valențe pozitive atât pentru instituțiile din comunitate, ce beneficiază de sprijin în activități specifice de gospodărire și întreținerea curățeniei, cât și pentru persoanele aflate în supravegherea Serviciului de Probațiune Olt, care, prin prestarea acestei activități, pe de o parte, îndeplinesc condițiile stabilite de instanță pentru a putea executa sancțiunea penală în libertate și, pe de altă parte, au posibilitatea de a înțelege valoarea contribuției lor pentru comunitate, reparând prejudiciul adus societății prin infracțiunea comisă.

În prezent, din cele 1815 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Olt, 1479 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ.

Din statisticile Serviciului de Probațiune Olt reiese faptul că rata de recidivă a persoanelor ce au parcurs perioada de supraveghere și au participat la intervențiile specializate ale consilierilor de probațiune este de sub 1% în județul Olt.

Serviciul de Probațiune Dâmbovița a dezvoltat parteneriate cu instituțiile din județ având ca scop executarea obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității de către persoanele sancționate penal. Instituțiile din comunitate dețin un rol activ, important pentru implementarea măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate. În acest context Serviciul de Probațiune Dâmbovița deține un parteneriat cu Arhiepiscopia Târgoviștei din anul 2016 pentru desfășurarea unor activități precum cele de curățenie și igienizare, întreținere spații verzi, curățenie cimitire etc.

În anul 2022, C.A. a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an și 6 luni, pentru comiterea unei infracțiuni la regimul circulației rutiere, cu suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciul de Probațiune Dâmbovița. Pe durata termenului de supraveghere C.A. a fost obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Mănăstirii Stelea din municipiul Târgoviște. În perioada supravegherii, persoana condamnată, sub îndrumarea consilierului de probațiune, a avut un comportament adecvat, urmărind să evite reiterarea unui comportament infracțional, să se remarce drept o persoană responsabilă și să demonstreze că fapta pentru care a fost condamnat a fost una singulară și care nu reflectă valorile sale generale.

În perioada executării obligației de a presta munca neremunerată în folosul comunității, C.A. a înțeles că, dincolo de necesitățile sale, este important să se străduiască să mențină o conduită morală, pentru a se simți valorizat și important, și a se elibera de sentimentul de vinovăție și de stigmatul social asociat unei pedepse penale. El s-a simțit apreciat și respectat de reprezentanții Mănăstirii Stelea, așadar, ulterior executării obligației, și-a manifestat dorința să desfășoare activități de voluntariat într-un alt lăcaș de cult. Redăm mesajul transmis de Arhiepiscopia Târgoviștei: “Multe din persoanele care și-au desfășurat activitatea la Mănăstirea Stelea din Târgoviște au manifestat comportamente frumoase și au sprijinit activitatea gospodărească desfășurată în cadrul acestui complex monahal de importanță istorică deosebită din Municipiul Târgoviște. Un caz special este cel al tânărului C.A. care, după finalizarea orelor de muncă în folosul comunității, a continuat să manifeste un atașament pentru activitatea în cadrul bisericii, astfel că acum desfășoară activități de voluntariat la Mănăstirea Nucet, unde se bucură de aprecierea monahiilor”.

Între Serviciul de Probațiune Dâmbovița și Arhiepiscopia Târgoviștei există o strânsă colaborare legată de munca neremunerată în folosul comunității, aspect confirmat și de reprezentanții Arhiepicopiei Târgoviștei: “Între Arhiepiscopia Târgoviștei și Serviciul de Probațiune Dâmbovița există, de multă vreme, o fructuoasă colaborare ce are ca scop reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracțiuni ușoare. Astfel, Biserica reafirmă misiunea sa social-filantropică și misionară, fiindcă unul dintre țelurile acestei colaborări este creșterea calității procesului de reintegrare socială și diminuarea riscului de recidivă a persoanelor sancționate.

Munca neremunerată în folosul comunității este o modalitate prin care persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității prin prestarea unor activități de importanță imediată pentru aceasta.

În prezent, din cele 1424 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Dâmbovița, 1154 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ.

La nivel național sunt în evidență 65.387 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, dintre acestea 55.121 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Cristina Alexandra VASILE PR Serviciul de Probațiune Dâmbovița

Munca neremunerată  în folosul comunității: impact mărturii, perspective – Buzău, comuna Berca

Serviciul de Probațiune Buzău deține un parteneriat cu Primăria comunei Berca încă din anul 2014, pentru derularea de către persoanele sancționate a unor activități de muncă neremunerată în folosul comunității, cum ar fi realizarea de șanțuri betonate pentru scurgerea apelor pluviale, întreținerea unor obiective locale etc.

Instituțiile locale au dezvoltat un parteneriat de încredere cu serviciul de probațiune, care s-a concretizat prin multiple proiecte cu impact social și comunitar, prin care s-a urmărit îmbunătățirea vieții de zi cu zi a localităților lor.  

Comuna Berca este una dintre localitățile județului Buzău care au beneficiat în mod constant de aportul adus comunității prin desfășurarea obligației de a se presta un număr de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Comuna Berca este situată la o distanță de 23 km de orașul Buzău, pe culmile deluroase ale subcarpaților și are în componența sa mai multe sate, unele accesibile mijloacelor de transport în comun, altele izolate și mai greu accesibile, iar autoritățile locale sunt preocupate în mod constant cu activități care să contribuie la dezvoltarea continuă a infrastructurii.

Având în vedere derularea la nivelul comunei a unor proiecte de reabilitare structurală și tehnică, precum renovarea căminului cultural, întreținerea diferitelor obiective de interes local, a fost permanent nevoie de forță de muncă. În acest context prestația neremunerată a unor activități de către persoanele supravegheate a avut un impact deosebit pentru finalizarea acestora. Este de menționat și importanța impactul financiar al acestei activități neremunerate asupra localității, în sensul că au rezultat pe de o parte costuri mai reduse privind realizarea lucrărilor locale, iar pe de altă parte termenele de finalizare a proiectelor comunitare au fost mai scurte.

Persoanele supravegheate implicate în desfășurarea acestor activități au raportat, nu de puține ori, o satisfacție personală deosebită rezultată din munca lor, fiind astfel eclipsate chiar sentimentul de obligativitate și lipsa remunerației.

De asemenea, activitatea neremunerată este o bună ocazie pentru internalizarea unor valori prosociale, deprinderea unor abilități practice sau profesionale, dar și pentru ameliorări comportamentale, dat fiind că munca are loc într-un cadru bine reglementat, cu sarcini și termene specifice și implică interacțiunea cu reprezentanți ai autorităților.

Una dintre persoanele supravegheate care prestează ore de muncă neremunerată în folosul comunității, precizează că muncește în echipă alături de lucrători ai instituției, că a învățat care este modalitatea corectă de aplicare a vopselurilor atunci când a vopsit tribunele de pe terenul de fotbal și a deprins manevrarea unei mini-betoniere, atunci când a participat la realizarea aleilor de acces. Totodată, a  arătat că a înțeles valoarea acestor activități pentru comunitatea sa și a avut o satisfacție aparte rezultată din faptul că a deprins ceva ce îi poate fi util pe viitor.

O altă persoană sancționată ne-a povestit că i-a fost dificil să găsească timpul necesar executării obligației, deoarece este angajată, însă rezultatele muncii sale neremunerate, precum înfrumusețarea grădiniței, amplasarea băncuțelor în zonele de promenadă etc., l-au făcut să uite de oboseală și să se simtă mândru de activitățile frumoase realizate pentru comuna în care locuiește.

Primăria Berca a reușit, să valorifice forța de muncă şi potențialul profesional al persoanelor sancționate penal, să repartizeze sarcinile de lucru în raport cu nevoile existente la nivelul localității și cu resursele sau abilitățile acestora, precum și să ghideze derularea activităților de o manieră care a facilitat procesul lor de reintegrare socială.

Situații precum cea din localitatea Berca se regăsesc și în alte localități din județul Buzău, contribuind într-o manieră similară la dezvoltarea și siguranța județului Buzău, prin mobilizarea şi implicarea activă a resurselor  umane şi instituționale.

În concluzie, colaborarea consilierilor de probațiune cu reprezentanții instituțiilor din comunitățile mari și mici ale județului Buzău, în procesul de executare a muncii neremunerate în folosul comunității, constituie un cadru solid de îndreptare a comportamentului persoanelor sancționate, prin promovarea și susținerea unor valori fundamentale precum munca, responsabilitatea individuală, repararea rejudiciului cauzat, toate acestea contribuind la dezvoltarea spiritului civic și la întărirea gradului de protecție a comunităților din județul Buzău.

În prezent, din cele 1593 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Buzău, 1361 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ. La nivel național sunt în evidență 65.742 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, iar dintre acestea 55.111 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Nicoleta Bîsceanu – P.R. Serviciul de Probațiune Buzău

Serviciul de Probațiune Bihor deține un parteneriat cu Primăria Toboliu încă din anul 2015, pentru derularea de către persoanele sancționate a unor activități de muncă neremunerată în folosul comunității, cum ar fi: întreținerea spațiilor verzi, curățenie etc.

În primăvara anului 2023, trei dintre persoanele aflate în evidența Serviciului de Probațiune Bihor au participat la activitățile organizate de către Primăria Toboliu, județul Bihor, pe raza comunei Toboliu, având ca scop curățenia de primăvară. Principala activitate derulată de către aceștia, împreună cu alte persoane din localitate care beneficiază de ajutor social, a fost văruirea livezii de nuci situată la intrarea în localitatea Toboliu.

Persoanele care au executat obligația de a presta o activitate neremunerată în cadrul Primăriei Toboliu au fost sancționate pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul fără a deține permis de conducere. 

Drept urmare, beneficiarii Serviciului de Probațiune Bihor, sub îndrumarea domnului Abrudan Cornel, desemnat în cadrul Primăriei Toboliu pentru supravegherea modului de desfășurarea al muncii neremunerate în folosul comunității, au văruit livada de nuci situată la intrarea în localitatea Toboliu, în zona de protecție a drumului județean DJ 797.

Prin activitatea prestată, persoanele sancționate și-au adus aportul la îmbunătățirea imaginii comunei Toboliu și au contribuit astfel la asigurarea serviciilor de utilitate publică din cadrul comunității locale, precum și la consolidarea parteneriatului dintre Serviciul de Probațiune Bihor și Primăria Toboliu.

La finalizarea acestui proiect comunitar, cu ocazia vizitei efectuate la Primăria Toboliu de către reprezentanții Serviciului de Probațiune Bihor, desemnați cu supravegherea și controlul respectării obligației de executare a muncii neremunerate în folosul comunității, domnul Crăciun Adrian Petru, primarul comunei Toboliu și-a exprimat aprecierea cu privire la munca prestată de persoanele aflate în evidența serviciului de probațiune, dar și mulțumirea cu privire la colaborarea celor două instituții. Totodată, acesta și-a manifestat deschiderea pentru implicarea în noi proiecte comunitare alături de Serviciul de Probațiune Bihor în vederea reintegrării sociale a persoanelor sancționate.

Munca neremunerată în folosul comunității este o modalitate prin care persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității prin prestarea unor activități de importanță imediată pentru aceasta.

În prezent, din cele 1659 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Bihor, 1324 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ. La nivel național sunt în evidență 65.742 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, dintre acestea 55.111 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Ioana-Maria Ungur

Consilier de probațiune

Serviciul de Probațiune Bihor

Serviciul de Probațiune Argeș deține un parteneriat cu Primăria comunei Bughea de Sus încă din anul 2014, pentru derularea de către persoanele sancționate a unor activități de muncă neremunerată în folosul comunității, precum: executarea lucrărilor de pietruire și balastare; decolmatarea canalelor; executarea șanțurilor de preluare a apelor pluviale; montarea de tuburi de preluare a apelor în zonele aparținând domeniului public, cu risc la inundații; igienizarea și asigurarea curățeniei pe terenurile aparținând domeniului public comunal; orice alte activități de interes pentru comunitate/instituții publice de pe raza comunei, în funcție de calificările fiecărei persoane obligate la prestarea unor activități de muncă neremunerată în folosul comunității.

M. D., (foto) un tânăr în vârstă de 23 de ani, se află în evidența Serviciului de Probațiune Argeș, conform sentinței penale pronunțată de instanța de judecată, prin care a fost dispusă față de acesta amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.  M.D. a fost abandonat de părinți de la o vârstă fragedă, fiind unul din copiii intrați în evidența D.G.A.S.P.C. Argeș, iar de la vârsta de 1 an și 6 luni a fost luat în plasament de actuala familie alături de care locuiește, față de care a dezvoltat un nivel de atașament crescut și de a cărei susținere beneficiază. Tânărul este absolvent de studii profesionale, obținând calificarea de mecanic auto și lucrează cu forme legale în afara României. M.D. a avut o atitudine de regret față de faptele comise, s-a prezentat în fața organelor judiciare ori de câte ori a fost citat, a recunoscut faptele pentru care a fost judecat și dorește să respecte măsurile și obligațiile impuse de instanța de judecată. 

Conform  sentinței penale, M.D. a avut de executat un număr de 120 ore de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei comunei Bughea de Sus, Județul Argeș. Obligația a vizat desfășurarea unor activități diverse, raportate și corelate cu perioada în care au fost executate, respectiv: spargerea și așezarea lemnelor, curățenie generală la Căminul Cultural din comuna Bughea de Sus, pietruirea străzilor, curățarea albiei râului, curățenie la magazia de aprovizionare a primăriei și nu numai.

La finalizarea orelor de muncă neremunerată în folosul comunității, M. D. a precizat că nu a fost greu să muncească în beneficiul comunității și a afirmat că: îndeplinirea acestei obligații mi-a oferit ocazia de a lucra alături de persoane din comunitatea din care fac parte, să comunic și să stabilesc noi relații, dar și de a demonstra faptul că, pe de o parte îmi pot îndrepta greșeala făcută, iar pe de altă parte mi-a oferit o mai bună stimă de sine, având satisfacția şi finalitatea muncii prestate.

Viceprimarul comunei Bughea de Sus, B.V., care este şi responsabilul instituției cu supravegherea modului în care se derulează această activitate, a declarat că este important ca persoanele sancționate penal să se implice activ în desfășurarea de activități în beneficiul comunității. De asemenea,acesta a afirmat că dacă toți cetățenii ar considera munca în folosul comunității ca fiind o activitate normală, cu siguranță lumea ar fi un loc mult mai curat și frumos!

Primarul comunei Bughea de Sus, T.B., a afirmat la rândul său că societatea trebuie să profite de oportunitatea oferită de cadrul legal şi să implice persoanele sancționate în cât mai multe activități de interes local şi de importanță pentru comunitatea locală; …Putem dezvolta și pune în aplicare o serie de proiecte folosind forță de muncă neremunerată, care nu necesită un grad crescut de calificare profesională.

În concluzie, munca neremunerată în folosul comunității are un rol educativ pentru persoana supravegheată și reparator pentru societate, iar pentru instituțiile locale reprezintă un mod de a-și atinge obiectivele făcând ,,economie financiară”. Transformarea activității neremunerate într-o experiență pozitivă, în care persoana sancționată este valorizată, orientată și susținută pentru desfășurarea unei sarcini, creează condițiile unei evoluții și dezvoltări personale, ocupaționale, comportamentale și crește percepția sancțiunii ca o oportunitate de dezvoltare a laturii umane prosociale şi nu de pedepsire ,,ulterioară” a conduitei manifestate.

Prin urmare, AȘA DA! este îndemnul lansat de cei doi reprezentanți ai Primăriei comunei Bughea de Sus. Prin modul responsabil de îndeplinire a obligației de a presta muncă neremunerată, M. D. a oferit un exemplu cu privire la repararea prejudiciului adus comunității.

Prin prestarea activităților neremunerate în folosul comunității, persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității.

În prezent din cele 1874 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Argeș, 1470 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ. La nivel național sunt în evidență 65.742 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, iar dintre acestea 55.111 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Serviciul de Probaţiune Galaţi a implementat parteneriate solide cu instituţiile din comunitate, cum ar fi primăriile din comunele şi oraşele din judeţ, în vederea facilitării executării muncii neremunerate în folosul comunităţii, activitate impusă ca obligaţie persoanelor sancţionate cu pedepse neprivative de libertate.

Din anul 2014, Serviciul de Probaţiune Galaţi deţine un parteneriat cu Primăria Comunei Schela. La nivelul acestei comunităţi, persoanele condamnate desfăşoară activităţi de întreţinere, curăţenie, lucrări de salubrizare a imobilelor de interes public, terenuri şi construcţii, a drumurilor comunale, a şanţurilor, a spaţiilor verzi, decolmatează rigolele şi şanţurile, taie lemne, participă la deszăpeziri.

Responsabil cu supravegherea activităţilor neremunerate, domnul Hîj Costică, şeful Poliţiei Locale, ne-a vorbit despre modul în care se derulează munca neremunerată în folosul comunităţii. Acesta s-a arătat mulţumit de activităţile prestate de către persoanele condamnate, susţinând că „prin munca lor acoperă parte dintre lucrările necesare comunităţii, având în vedere că numărul persoanelor asistate social care prestează activităţi similare a scăzut”. Totodată, a evidenţiat faptul că „în general, aceste persoane au o conduită responsabilă, îndeplinindu-şi îndatoririle”. Între aceştia se regăseşte şi E.O., persoană condamnată la o pedeapsă cu suspendare pentru complicitate la comiterea infracţiunii de agresiune sexuală. În baza sentinţei penale de condamnare, a fost obligat să efectueze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Aşa a ajuns să realizeze activităţi de curăţenie în baza sportivă, cimitir şi pe platforma de gunoi, a tăiat şi stivuit lemne, a desfundat şi curăţat şanţuri.

Întrebat despre cum s-a simţit pe perioada executării obligaţiei, E.O. a relatat „Nu mi-a fost ruşine să muncesc, deoarece eram conştient că trebuie să îndeplinesc activităţile încredinţate, în caz contrar urmând să execut pedeapsa în penitenciar. Mai mult, în libertate, am putut rămâne în familie, să-mi îngrijesc părinţii bătrâni şi bolnavi, dar şi să demonstrez, prin munca prestată şi întreaga mea conduită, că am înţeles ceea ce am făcut şi că nu voi mai repeta comportamentul infracţional”.

În prezent, din cele 1.816 persoane sancţionate aflate în evidenţa Serviciului de Probaţiune Galaţi, 1.419 au impusă obligaţia de a presta muncă neremunerată în cadrul instituţiilor partenere din judeţ.

La nivel național sunt în evidență 65.742 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, dintre acestea 55.111 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Munca în folosul comunităţii este, deci, o modalitate mai puţin costisitoare din punct de vedere economic şi social pentru comunitate, iar punerea în aplicare a muncii în folosul comunităţii contribuie la construirea unui sistem de justiţie mai uman, care vizează responsabilizarea persoanei condamnate, reintegrarea sa socială, dar şi repararea prejudiciului creat.

Serviciul de Probațiune Satu Mare se află în parteneriat cu Primăria Comunei Supur, încă din anul 2014, pentru desfășurarea unor activități neremunerate precum curățenie, întreținere și igienizare a spațiilor verzi în școli, grădinițe, primărie, piață, parcuri, locuri de joacă pentru copii, teren de fotbal, cimitire, vopsire bănci și ornamente stradale, tăiat lemne, plantare și toaletare flori sau copaci. Reprezentații instituției subliniază importanța muncii neremunerate și beneficiul adus comunității prin realizarea lucrărilor amintite, primăria având în ultima perioadă în evidență 12 persoane referite de către serviciul de probațiune.

Munca neremunerată a fost desfășurată și de domnul G.M.F, un tânăr de 22 ani, aflat în evidența Serviciului de Probațiune Satu Mare, care a fost condamnat la pedeapsa de 9 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe. Acesta își exprimă recunoștința pentru șansa de a executa pedeapsa în libertate putând astfel să se implice în creșterea fiicei sale în vârstă de 5 ani și să aibă continuitatea pe piața muncii. Instanța a stabilit în sarcina acestuia obligația de a executa 120 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei Supur.

G.M.F. este implicat în activități de întreținere și curățenie a spațiilor verzi pe raza comunei, cu precădere în zonele izolate, cu populație îmbătrânită. Potrivit opiniei sale, munca în folosul comunității este o modalitate prin care își răscumpără greșeala în fața comunității și arată că îi pare rău pentru comportamentul său negativ din trecut, societatea resimțind direct efectul reparator al sancțiunii aplicate.

Ca G.M.F sunt multe alte persoane, care desfășoară activități neremunerate în folosul comunității sub coordonarea Serviciului de Probațiune Satu Mare. 

Munca neremunerată în folosul comunității este o modalitate prin care persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității prin prestarea unor activități de importanță imediată pentru aceasta.

În prezent, din cele 1204 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Satu Mare, 890 (75%) au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ. La nivel național sunt în evidență 65.742 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, iar dintre acestea 55.111 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Serviciul de Probațiune Ilfov a dezvoltat un parteneriat cu Primăria Comunei Gruiu încă din anul 2014, pentru desfășurarea unor activități de muncă neremunerată în folosul comunității precum: întreținere curți interioare, curățenie aliniament drumuri publice, amenajare spațiu interior și exterior, renovare/ întreținere clădiri publice, spargere și depozitare lemne pentru iarnă.

Munca neremunerată în folosul comunității poate fi dispusă ca obligație, atunci când înlocuiește amenda penală sau subsidiară unei pedepse neprivative de libertate (amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere) dispusă unui inculpat, cu consimțământul acestuia, de către o instanță de judecată ca urmare a săvârșirii de către acesta a unei infracțiuni.

În concret, executarea acestei obligații este coordonată de serviciul de probațiune care a dezvoltat și menține o excelentă comunicare cu instituțiile din comunitate.

La nivelul Unității Administrativ Teritoriale Gruiu, județul Ilfov, o colectivitate rurală mică, ascunsă în inima străvechilor Codri ai Vlăsiei, comunitatea a identificat beneficiile muncii neremunerate prestate de persoanele aflate în executarea unei pedepse neprivative de libertate, valorizând astfel potențialul socio-economic al acestora și contribuind activ la menținerea siguranței comunității.

Autoritățile locale dispun de un buget local restrâns și de un număr mic de angajați, motiv pentru care munca neremunerată în folosul comunității reprezintă o resursă indispensabilă pentru derularea proiectelor edilitare cu caracter permanent (precum ecologizarea domeniului public sau sterilizarea câinilor fără stăpân); ori a celor cu caracter temporar, (precum amenajarea curții dispensarului din localitatea Lipia prin crearea unei parcări și repararea gardului instituției).

Persoanele aflate în executarea muncii neremunerate au găsit în prestarea orelor de muncă neremunerată în folosul comunității un bun prilej de dezvoltare a respectului față de muncă în general și pentru întărirea legăturilor cu comunitatea.

Putem să relatăm povestea lui D.I.A., care se află în evidențele Serviciului de Probațiune Ilfov, ca urmare a condamnării la o pedeapsă neprivativă de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și trafic de droguri. Acesta provine dintr-o familie integrată în comunitate, este căsătorit și are un copil minor. Locuiește în satul Lipia de când s-a născut, are studii superioare fără licență și calificare profesională de ambulanțier, iar în prezent desfășoară cu multă pasiune activități de pomicultură și apicultură din care își câștigă existența. D.I.A.a prestat 200 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei comunei Gruiu, implicându-se voluntar și în campaniile de sterilizare a câinilor fără stăpân.

Acesta a participat activ la viața comunității și anterior acestei condamnări și și-a exprimat interesul de a contribui la finalizarea proiectelor edilitare: „Și înainte ajutam la sterilizarea animalelor pentru că îmi plac foarte mult. Și nu numai asta. Ajutam la orice era nevoie. Nu mi-e rușine să muncesc. Și în continuare mă implic.”   

Munca neremunerată în folosul comunității le oferă, așadar, persoanelor sancționate penal oportunitatea de a împlini nevoile comunității, proiectele de interes public fiind implementate cu o serie de costuri minimale din partea autorităților locale, care au înțeles beneficiile acestei activități, astfel încât, în viitor, tipurile de activități neremunerate se vor diversifica, potențialul persoanelor urmând să fie valorificat conform abilităților acestora.

La nivelul celor 40 de localități situate pe raza județului Ilfov (32 de comune și 8 orașe), munca în folosul comunității este derulată sub coordonarea Serviciului de Probațiune Ilfov, beneficiile acesteia, precum și rolul activ al serviciului de probațiune fiind creditate de instanțele de judecată, în contextul în care obligarea la prestarea unei activități neremunerate constituie cea mai des întâlnită dispoziție în hotărârile penale – din totalul de aprox. 2100 de persoane aflate în evidențele Serviciului de Probațiune Ilfov, față de 1684 de persoane a fost impusă obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

La nivel național sunt în evidență 65.742 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, iar dintre acestea 55.111 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Serviciul de Probațiune Suceava se află în parteneriat cu Primăria orașului Siret, încă din anul 2015, pentru desfășurarea unor activități neremunerate precum: curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori a celor cu destinație recreativă; activități de reparații; activități în centre sociale sau alte activități de întrajutorare a membrilor vulnerabili ai comunității.

A.D. este una din persoanele supravegheate aflate în evidențele Serviciului de Probațiune Suceava și a avut de executat obligația de a presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, echivalentul a 120 de ore, fiind condamnat la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani.

Având în vedere faptul că persoana supravegheată a avut și în trecut numeroase implicări în activități sociale, consilierul de probațiune a considerat că activitățile cele mai utile pe care aceasta le poate presta sunt cele de ajutorare a persoanelor defavorizate. Astfel, în colaborare cu Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Siret, au fost identificați membri ai comunității care aveau nevoie de sprijin. Activitățile concrete au constat în transportarea de alimente și alte produse necesare traiului zilnic, îmbrăcăminte, dar și ajutor în ceea ce privește îndeplinirea unor activități necesare în gospodării. Personalul instituției în cadrul căreia persoana supravegheată a prestat orele de muncă neremunerată în folosul comunități a apreciat efortul depus considerând că activitatea lui A.D. a fost ,,realmente utilă”, în condițiile în care numărul angajaților din această instituție este redus comparativ cu numărul foarte mare al persoanelor care au nevoie de sprijin.

Persoana desemnată cu supravegherea prestării orelor de muncă neremunerată în folosul comunității din cadrul Primăriei orașului Siret, domnul Ioniță Adrian Victor, a păstrat constant legătura cu consilierul de probațiune manager de caz din cadrul Serviciului de Probațiune Suceava. Reprezentantul instituției ne-a comunicat faptul că ,,anual, în cadrul Primăriei orașului Siret sunt persoane care prestează activități de muncă neremunerată în folosul comunității, iar acestea aduc un mare aport comunității”.

A.D. se implică și în prezent ca voluntar, în diverse activități de sprijin și întrajutorare a persoanelor defavorizate din comunitatea sa și nu numai, deși a executat munca neremunerată în folosul comunității. Acesta relatează cu mult entuziasm despre cazurile sociale în care s-a implicat atât singur cât și împreună cu alți voluntari din comunitate.

Pentru consilierul de probațiune manager de caz, ,,A.D. nu este doar o persoană condamnată, ci este o persoană valoroasă pentru comunitatea sa și nu numai. A.D. poate fi privit ca un exemplu. Faptul că s-a implicat la un moment dat în săvârșirea unei infracțiuni nu poate anula ceea ce este și reprezintă el ca persoană, ca membru al comunității”.

Personalul serviciului de probațiune consideră că povestea lui A.D. este asemănătoare cu povestea multor persoane aflate în evidența Serviciului de Probațiune Suceava, iar contribuția individuală a acestora la susținerea comunității din care provin, într-un mod pozitiv, reprezintă o șansă în plus pentru a avea o comunitate mai sigură. Consilierii de probațiune construiesc intervenția bazându-se pe calitățile și valorile persoanelor cu care lucrează, motivându-le în vederea adoptării unui comportament în concordanță cu prevederile legale.

Munca neremunerată în folosul comunității este o modalitate prin care persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității prin prestarea unor activități de importanță imediată pentru aceasta.

În prezent, din cele 2832 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Suceava, 2509 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ. La nivel național sunt în evidență 65.742 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, iar dintre acestea 55.111 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Munca în folosul comunității reprezintă un mijloc prin care persoanele sancționate penal pentru săvârșirea unei infracțiuni urmăresc să compenseze prejudiciul adus societății, fiind sprijinite și pe această cale de către serviciile de probațiune să se reintegreze în societate.

Serviciul de Probațiune Neamț este abilitat să coordoneze punerea în executare a obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, stabilită în sarcina persoanelor  sancționate cu pedepse neprivative de libertate.

În urma prestării activităților, au putut fi constatate beneficiile reale aduse comunităților, dar și schimbări de percepție ale celor ce prestează efectiv aceste activități, prin cultivarea sentimentelor de utilitate socială, solidaritate, dezvoltarea simțului civic și de apartenență socială. 

Unul din numeroasele cazuri cu privire la munca în folosul comunității este și cel al lui O.Ț, ce domiciliază în comuna Români, județul Neamț, sancționat pentru săvârșirea unei infracțiuni privind regimul circulației, având de executat și obligația de a presta  60 de zile (120 de ore) de muncă în folosul comunității în cadrul Primăriei Români, județul Neamț. La finalul acestei activități, O.Ț a relatat faptul că „munca în folosul comunității îmi dă posibilitatea să fac ceva util pentru semenii mei, să realizez ceva de care să se folosească și să se bucure și ceilalți”. În ceea ce privește în mod concret activitățile desfășurate „îmi crează un sentiment de mulțumire când trec prin dreptul locurilor unde mi-am pus amprenta. La o stație de autobuz am reparat acoperișul, am tencuit pereții din interior și exterior, am reparat băncile, am construit un pod peste șanț până la stradă. În alte zile, am reparat mai multe leagăne ca să se poată juca în siguranță copiii din comună, iar la Muzeul Satului din Goșmani, am vopsit tabla de pe acoperiș”.

Din experiența trăită, ne-a împărtășit faptul că „a executa lucrări pe domeniul public, a înfrumuseța un spațiu și a spori confortul cetățenilor într-un anumit loc, poate aduce bucurie celor din jur și satisfacție personală”. Totodată, în urma activității prestate, relația cu autoritățile locale s-a îmbunătățit, iar munca în echipă a contribuit la întărirea relațiilor cu persoanele care prestau aceleași activități.

Viceprimarul comunei Români, doamna Poenaru Melania, a declarat: „pentru primăria noastră, munca în folosul comunității reprezintă o resursă umană, o forță de muncă în rezolvarea unor probleme ivite în comunitate, o modalitate rapidă de a executa lucrări cu persoane ce locuiesc în comună. În ultimii 2 ani, de când activez ca viceprimar, am supravegheat un număr de 11 persoane condamnate penal ce au avut în total de executat un număr de 1190 de ore ce echivalează cu aproximativ 148 de zile lucrătoare, ceea ce la o medie de 21 de zile lucrătoare pe lună înseamnă echivalentul a 7 luni de muncă pentru care primăria nu a trebuit să plătească oameni, ci a beneficiat de un ajutor concret pentru înfrumusețarea localității și îmbunătățirea calității conviețuirii tuturor într-o comunitate mai curată, mai frumoasă și mai organizată. În cadrul acestor ore, s-au executat reparații exterioare la Muzeul Goșmani, s-au reparat stații de transport în comun, s-au amenajat locuri de joacă, s-a cosit vegetația în Parcul Români, s-au igienizat albiile mai multor pâraie. Fără o colaborare eficientă, constructivă și promptă cu Serviciul de Probațiune Neamț, aceste activități s-ar putea bloca sau nu s-ar putea finaliza. La finalul activității neremunerate, transmitem serviciului de probațiune pontajul cu orele prestate”.

În prezent, în evidența Serviciului de Probațiune Neamț se află 1847 de persoane sancționate, iar dintre acestea 1336 au fost obligate să execute ore de muncă în folosul comunității. Consilierii de probațiune au emis peste 250 de decizii de executare a activității neremunerate în cadrul primăriilor comunelor arondate Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Târgu-Neamț.

Pentru a intensifica colaborarea cu instituțiile din comunitate, în data de 20.09.2023 a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții Serviciului de Probațiune Neamț și ai localităților aflate în circumscripția Judecătoriei Târgu-Neamț. Gazda dezbaterilor a fost Consiliul Local Tg.-Neamț. Au fost dezbătute standardele pentru implementarea corespunzătoare a obligației de muncă neremunerată în folosul comunității, impusă de instanță, în sarcina persoanelor aflate în evidența Serviciului de Probațiune Neamț.

La nivel național sunt în evidență 65.742 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, iar dintre acestea 55.111 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Raluca Irina RADU

Consilier de probațiune responsabil PR

Serviciul de Probațiune Neamț

Serviciul de Probațiune Ialomița colaborează cu instituții din comunitate precum: primării și unitățile din subordinea acestora, spitale, școli, grădinițe, direcții de asistență socială etc.,  pentru ca persoanele aflate în supravegherea acestuia să presteze orele de muncă neremunerată în folosul comunității stabilite prin sentința penală de condamnare. Aceste ore implică executarea unor activități fără plată de către persoana sancționată.

Pentru finalizarea cu succes a obligației impusă de instanța de judecată este necesară implicarea atât a consilierului de probațiune din cadrul serviciului de probațiune, cât și a supraveghetorului din cadrul instituției din comunitate. Consilierul de probațiune manager de caz stabilește, împreună cu persoana supravegheată, instituția din comunitate în cadrul căreia aceasta din urmă va efectua orele de muncă neremunerată, iar supraveghetorul din cadrul instituției din comunitate stabilește tipurile de activități ce vor fi prestate.

Unul din parteneriatele semnificative ale Serviciul de Probațiune Ialomița este cel încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Ialomița (DGASPC Ialomița) și instituțiile subordonate acesteia, printre care se află și Centrul de Plasament Nr. 3 Slobozia.

În cadrul acestui centru a desfășurat activități neremunerate și C.N. căruia i s-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea, cu suspendarea executării acesteia, pe un termen de supraveghere de 4 ani, având de executat obligația de a presta 120 de zile (240 ore) de muncă neremunerată în folosul comunității.

Odată cu începerea executării obligației, lui C.N. i-a fost prezentat locul unde își va desfășura activitatea, respectiv cantina instituției și posibilele activități pe care le-ar putea presta, respectiv: curățenie, așezarea și debarasarea meselor, curățarea veselei și chiar implicarea în alte activități specifice ale bucătăriei. Acesta a înțeles importanța activităților prestate atât pentru instituția parteneră, cât și pentru beneficiarii acesteia.

C.N. a relatat faptul că „o experiență ce mi-a atras atenția a fost ziua de 1 iunie. Pe lângă bucuria zilei cu o încărcătură emoțională deosebită, a existat și o ușoară tristețe, deoarece copiii din centru își amintesc cu emoție de mamele lor, iar în acele momente, atât conducerea instituției, cât și personalul angajat încearcă să determine acești micuți să găsească motive de bucurie în orice lucru mic”. C.N. a adăugat faptul că experiența pe care a trăit-o la Centrul de Plasament Nr. 3 Slobozia a fost una benefică, inclusiv pentru propria dezvoltare personală și a precizat „schimbarea începe cu mine;… ca să primești, trebuie mai întâi să dăruiești, iar această experiență a fost o șansă unică de a mă descoperi sau redescoperi”.

Pe de altă parte, șeful Centrului de Plasament Nr. 3 Slobozia, domnul Mănăilescu Titus-Sandu, care este totodată și persoana responsabilă cu supravegherea activităților neremunerate în cadrul instituției, a precizat faptul că încă de la început stabilește cu persoanele supravegheate o relație bazată pe respect, armonie, dar și seriozitate, fără a le discrimina sau trata diferit. Acesta a relatat: „am întâlnit oameni minunați, care ne-au vizitat și după finalizarea activității, care au ales să ne ajute în continuare, căci au găsit la noi înțelegere, afecțiune și implicare”.

În cadrul Serviciului de Probațiune Ialomița, dintr-un total de 773 de persoane aflate în supraveghere, 641 (83%) au impusă obligația de a executa ore de muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ.

La nivel național sunt în evidență 65.742 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, iar dintre acestea 55.111 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.          

Ramona-Lavinia ION

Consilier de probațiune responsabil PR Serviciul de Probațiune Ialomița

Serviciul de Probațiune Vaslui contribuie la creșterea gradului de siguranță comunitară, la reducerea riscului de recidivă a persoanelor sancționate la măsuri neprivative de libertate și la reintegrarea socială a acestora. Printre alte atribuții, activitatea serviciului constă și în supravegherea măsurilor și obligațiilor impuse de instanța de judecată, una dintre aceste obligații fiind prestarea orelor de muncă neremunerată în folosul comunității. În acest sens, Serviciul de Probațiune Vaslui are un parteneriat din anul 2014 cu S.C. GOSCOM S.A Vaslui, firmă de salubritate ce aparține Primăriei municipiului Vaslui, pentru desfășurarea unor activități de curățenie și întreținere a spațiilor verzi de pe raza municipiului Vaslui, în special în zona Parcului „Copou”.

Un exemplu elocvent în ceea ce privește contribuția adusă societății de către persoanele sancționate penal, prin munca neremunerată desfășurată, este reprezentat de cazul lui P.C., care se află în evidența Serviciului de Probațiune Vaslui din anul 2022, fiind condamnat la pedeapsa de 1 an și 3 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Prin sentința de condamnare, lui P.C. i-a fost impusă, pe lângă alte măsuri și obligații, și prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 120 de ore.

Consilierul de probațiune manager de caz a relatat povestea de viață a acestuia: „P.C. este căsătorit, de aproximativ 26 de ani și are un copil, student. La unele dintre întrevederi, P.C. a povestit cu bucurie și împlinire despre realizările fiului său, pe care îl sprijină financiar, în familia sa existând strânse relații de suport emoțional și respect reciproc. P.C. a absolvit 13 clase și deține calificările profesionale de ,„instalator”, „instalator tehnico – sanitar și gaze” și „sudor”. Acesta are o vechime în câmpul muncii de peste 35 de ani, iar în prezent lucrează ca instalator, fiind foarte apreciat la locul de muncă pentru activitatea pe care o desfășoară”. 

Acesta a dat dovadă de un grad crescut de motivație în vederea schimbării comportamentale și a executat, în luna ianuarie 2023, toate cele 120 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul S.C. GOSCOM S.A. Vaslui, instituție aleasă de consilierul de probațiune manager de caz, în baza unei evaluări inițiale.

P.C. a declarat faptul că, prin această activitate, s-a simțit util, întrucât, prin munca sa a contribuit la repararea prejudiciului produs societății prin infracțiunea comisă: „Niciodată în viața mea nu am fugit de muncă și nu mi-a fost rușine să muncesc. La munca în folosul comunității, am toaletat copaci, am greblat iarba, am tăiat lemne, iar la final am putut să admir cât de frumos era parcul îngrijit de mine”. Acesta a relatat un episod care l-a marcat profund, petrecut în timpul prestării muncii neremunerate în folosul comunității: „Fiind de profesie instalator, am reparat instalația de apă a apartamentului unui bătrân cu grave probleme de sănătate, care locuia singur. Nu am putut rămâne indiferent când mi s-a solicitat ajutorul și mi-am propus să îl mai vizitez din când în când, pentru a-l sprijini”.

Reprezentantul instituției în care P.C. a executat munca neremunerată în folosul comunității a afirmat despre P.C. că „a dat dovadă de seriozitate și conștiinciozitate, fiind o persoană altruistă și respectuoasă”.

Munca neremunerată în folosul comunității este o modalitate prin care persoanele sancționate cu o pedeapsă neprivativă de libertate, în urma comiterii unei infracțiuni, au ocazia să contribuie la compensarea prejudiciului adus comunității prin prestarea unor activități de importanță imediată pentru aceasta.

În prezent, din cele 1427 persoane sancționate aflate în evidența Serviciului de Probațiune Vaslui, 1106 au impusă obligația de a presta muncă neremunerată în cadrul instituțiilor partenere din județ. La nivel național sunt în evidență 65.742 persoane cărora li s-au aplicat măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, iar dintre acestea 55.111 desfășoară activități neremunerate în folosul comunităților din România.

Sari la conținut