Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Moment important pentru sistemul de probațiune din România: proiectul de lege privind statutul personalului de probațiune a fost adoptat de Guvern

Guvernul României a adoptat în ședința din 28 decembrie 2022, proiectul de Lege privind statutul personalului de probațiune. Această etapă, deși nu reprezintă finalul procesului de aprobare, marchează un moment de o importanță majoră pentru sistemul de probațiune din România și încununarea eforturilor susținute ale Direcției Naționale de Probațiune și a partenerilor săi.  Actul normativ a fost elaborat în urma consultării cu partenerii sociali, Sindicatul Național al Consilierilor din serviciile de probațiune, asociațiile profesionale, și cu susținerea permanentă a Ministerului Justiției. 

Așa cum cunoașteți, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 252/2013  privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare, sistemul de probațiune din România a fost reconfigurat, prin reorganizarea sistemului existent, ca o măsură impusă de adoptarea noului Cod penal și noului Cod de procedură penală, având în vedere schimbările de substanță cu privire la sancțiunile și măsurile neprivative de libertate aplicabile în cursul procesului penal și responsabilitățile stabilite în sarcina sistemului de probațiune.

 Reorganizarea sistemului de probațiune s-a realizat pe cele două paliere, central și local, stabilindu-se noi mecanisme de relaționare între cele două forme de organizare. Astfel, pe de-o parte a fost avută în vedere înființarea Direcției Naționale de Probaţiune, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Justiției și, pe de altă parte, reorganizarea serviciilor de probațiune de pe lângă tribunale care au trecut în subordinea Direcției.

În continuarea acestor demersuri de reorganizare o etapă esențială în asigurarea sustenabilității procesului este reprezentată de restructurarea cadrului normativ privind personalul de probațiune pentru compatibilizarea acestuia cu noua structură instituțională creată prin înființarea Direcției Naționale de Probațiune și pentru a redefini cariera, condițiile și modalitățile de acces în funcțiile de conducere din cadrul sistemului de probațiune, posibilitatea detașării personalului la alte instituții sau organizații din țară sau internaționale, drepturile și obligațiile ce revin personalului, regimul de interdicții și incompatibilități aplicabil acestei categorii de personal, precum și suplimentarea drepturilor nesalariale de care beneficiază personalul de probațiune.

Promovarea proiectului de lege privind statutul personalului de probațiune este un obiectiv din cadrul Programului de Guvernare 2021-2024 și este prevăzut în Planul de acțiune pentru perioada 2020-2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României.

Rolul pe care l-au dobândit serviciile de probațiune implică, alături de lărgirea sferei de situații în care este necesară intervenția serviciilor de probațiune, atât în cursul procesului penal, cât și în etapa de executare a hotărârilor judecătorești, și creșterea complexității sarcinilor care revin consilierilor de probațiune prin comparație cu reglementarea anterioară, precum și a riscurilor la care este expusă această categorie de personal.

Ținând cont de întârzierile de peste 8 ani înregistrate în promovarea statutului personalului de probațiune, cu  implicații asupra perspectivelor de dezvoltare instituțională și strategică ale acestui sistem, acest momentul marchează un pas esențial în dezvoltarea ulterioară a sistemului

În urma aprobării de către Guvern, proiectul va fi înaintat Parlamentului României pentru dezbatere și adoptare.

Comunicatul publicat pe site-ul Ministerului Justiției ieri, 28.12.2022, poate fi accesat aici

Sari la conținut