Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

La mulţi ani şi un viitor mai bun sistemului de probaţiune!

Astăzi, 3 septembrie 2022, sistemul de probațiune din România sărbătorește 21 de ani de activitate ca sistem execuţional penal.

Alternativă la pedepsele privative de libertate, probațiunea reprezintă o componentă esențială a sistemelor penale moderne, prin care costurile sociale ale executării pedepselor carcerale sunt atenuate semnificativ prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare, prin valorificarea potenţialului socio-economic al personanelor condamnate și menţinerea siguranţei comunităţii.

Activitatea sistemului de probațiune se desfășoară într-o strânsă colaborare cu organele judiciare, cu numeroși actori comunitari (instituții publice sau organizații neguvernamentale), unul dintre principalele obiective fiind asigurarea unor modalități adecvate de răspuns la nevoile specifice persoanelor condamnate (formare profesională, programe de reintegrare socială, tratamentul și controlul adicțiilor etc.), prin dezvoltarea rețelei comunitare, astfel încât să fie creat un mediu optim pentru buna implementare a măsurilor și sancțiunilor comunitare. În prezent, peste 68.000 de persoane sancționate penal se află în executarea unor măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, în evidența serviciilor de probațiune.

Cu această ocazie, Direcţia Națională de Probațiune mulțumește tuturor angajaţilor pentru activitatea desfășurată cu profesionalism, implicare și devotament, pentru a păstra vii valorile și idealurile probațiunii.

Totodată, apreciem contribuția semnificativă a partenerilor din sistemul judiciar și a comunității locale, în cei 21 de ani de activitate comună.

Informații privind activitatea sistemului de probațiune pot fi găsite la acest link: https://probatiune.just.ro/rapoarte-si-studii/

Sari la conținut