Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Formarea continuă a personalului de probațiune desemnat în rolul de supervizor

Direcția Națională de Probațiune a organizat în București, în perioadele 08–10 noiembrie și 14-17 noiembrie 2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, două sesiuni de formare profesională în domeniul supervizării personalului din serviciile de probațiune, la care au participat consilieri din serviciile de probațiune care îndeplinesc rolul de supervizor, coordonând efectuarea stagiilor de practică ale noilor consilieri, ale studenților, voluntarilor și auditorilor de justiție.

În cele trei zile de curs din cadrul fiecărei sesiuni au fost abordate teme care au vizat aspecte precum: supervizarea ca proces de formare, tipuri de supervizare, comunicarea, gestionarea barierelor în comunicare și rezolvarea conflictelor, particularități și principii ale învățarii la adulți, metode specifice de învățare, motivare și feedback, fiind exersate abilitățile necesare îndeplinirii acestui rol. Totodată, în cadrul cursului de formare, au fost dezbătute și aspecte legate de revizuirea ghidurilor de supervizare, specifice fiecărei categorii implicate în acest proces.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:

https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Sari la conținut