Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Evaluare

Consilierii de probațiune întocmesc referate de evaluare pentru inculpații minori și  rapoarte de evaluare cu privire la inculpații majori, la solicitarea instanțelor de judecată și/sau a organelor judiciare, cu rolul de a sprijini procesul de individualizare a pedepselor/sancțiunilor.

Evaluarea presentențială presupune o analiză a situației socio-familiale a inculpatului minor sau major, cu scopul de a oferi judecătorului informațiile necesare înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive față de aceasta.

Evaluare minorilor aflați în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate se realizează la solicitarea instanței de judecată sau a judecătorului delegat cu executarea sau, după caz, la inițiativa, consilierului de probațiune manager de caz:  

  1. atunci când, pe durata executării unei măsuri educative neprivative de libertate, au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor, prin impunerea de noi obligații, sporirea sau diminuarea condițiilor de executare existente, fie încetarea executării unora dintre obligații;
  2. când, pe durata executării unei măsuri educative neprivative de libertate, persoana supravegheată nu respectă condițiile de executare sau nu își îndeplinește obligațiile.

În cazul minorilor aflați în executarea unei măsuri educative privative de libertate evaluarea se realizează în următoarele situații:

  1. la înlocuirea unei măsuri educative privative de libertate cu măsura educativă a asistării zilnice;
  2. la acordarea liberării dintr-un centru educativ, centru de detenție sau penitenciar.

Referatul de evaluare întocmit la inițiativa consilierului de probațiune manager de caz îndeplinește și rolul de act de sesizare a organului judiciar.

Evaluarea persoanelor majore se realizează pentru:

a) inculpații majori;

b) persoanele majore față de care instanța a dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată;

c) persoanele majore aflate în executarea unei pedepse privative de libertate.

Evaluarea persoanelor aflate în supravegherea serviciului de probațiune se realizează în următoarele situații:

a) dacă, pe durata termenului de supraveghere, au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor prin impunerea de noi obligații, sporirea sau diminuarea condițiilor de executare existente, fie încetarea executării unora dintre obligații;
b) dacă, pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile care îi revin;
c) dacă persoana supravegheată nu a îndeplinit integral obligațiile civile cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Raportul de evaluare întocmit la inițiativa consilierului de probațiune manager de caz îndeplinește rolul de act de sesizare a organului judiciar.

Consilierii de probațiune realizează și evaluarea persoanei care se află în executarea unei pedepse privative de libertate, atunci când aceasta este propusă pentru liberare condiționată și are un rest de pedeapsă rămas de executat, de 2 ani sau mai mare.


Pliant evaluarea persoanelor care comit infracțiuni

Sari la conținut