Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Consolidarea Serviciului Cercetare și Dezvoltare Strategică prin activitățile proiectului 4NORM-ality – rezultate și perspective

Chiar dacă pașii sunt mici, ei sunt siguri. Marchează un început și vizează un viitor. Vrem să fim alături dar și să înțelegem cum putem ghida mai bine, alături de ceilalți, pașii celor spre care ne îndreptăm atenția. Vrem să învățăm de la ei, să sădim încrederea în sine și să ajungem să culegem roadele acesteia.

Și pentru că anul 2023, în cercetare, a cuprins și înțelegerea mobilității rezidențiale/ ocupaționale/ educaționale a persoanelor vulnerabile, aflate în evidența serviciilor de probațiune, în special a celor din cultura romă, ne dorim să marcăm o zi importantă pentru această cultură – Ziua Internațională a romilor – prin trecerea în revistă a pașilor și rezultatelor activităților desfășurate pe această temă în cadrul Proiectului 4NORM-ality, dar și proiectând pașii pe care dorim să-i facem în continuare.

Pentru consolidarea capacității operaționale a Serviciului Cercetare și Dezvoltare Strategică din Direcția  Națională de Probațiune de a furniza informații, raportări, studii și de a derula cercetări de natură a contribui la îmbunătățirea practicii din serviciile de probațiune și la fundamentarea politicilor publice promovate de către sistemul de probațiune, în cadrul proiectului Îmbunătățirea serviciilor corecționale din România prin implementarea principiului normalității – 4NORM-ality, prin programul Justiție, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, au fost desfășurate următoarele principale activități:

  • Cercetarea aplicată a mobilității sociale  (rezidențială, educațională, profesională) a persoanelor din evidența serviciilor de probațiune, în special a celor din cultura romă și care își declară apartenența la etnia romă. Prin componenta calitativă a studiului, în perioada noiembrie 2022 – martie 2023 membrii echipei de cercetare din Direcția Națională de Probațiune și din Serviciul de Probațiune Timiș au participat la 8 misiuni de culegere a informațiilor din localități ale județelor Constanța, Ialomița, Ilfov și Timiș, realizând 74 interviuri semi-structurate cu beneficiari ai serviciilor de probațiune, și 8 interviuri semi-structurate cu reprezentanți ai populației de etnie romă și ai altor categorii supuse riscului de excluziune socială. Prin componenta cantitativă, coordonată de experți sociologi ai SC Encore Research SRL, consilierii de probațiune din cele 42 servicii de probațiune au contribuit la aplicarea a peste 850 chestionare completate de persoane sancționate penal, din evidența serviciilor de probațiune, între care 70 de cultură și etnie romă.
  • Formarea profesională în domeniul cercetării a câte unui consilier de probațiune din fiecare serviciu de probațiune (majoritatea având și rol de consilier responsabil de colectarea, prelucrarea și interpretarea datelor statistice, în propriul serviciu de probațiune), dar și a reprezentanților sistemului penitenciar, administrată de experți sociologi ai SC Encore Research SRL, pe durata a trei săptămâni.
  • Achiziționarea a două licențe software, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), utile în desfășurarea analizelor cantitative ale datelor statistice.

Rezultate ale studiului mobilității sociale sunt disponibile în raportul de cercetare alăturat (Raport de cercetare 4NORM, iulie 2023)  

Pentru continuarea și dezvoltarea activităților de cercetare din cadrul proiectului 4Norm-ality, reprezentanți ai Serviciului Cercetare și Dezvoltare Strategică din Direcția Națională de Probațiune coordonează activități ale grupului de lucru (DNP Roma) dedicat îmbunătățirii competențelor profesionale necesare în abordarea persoanelor din diverse culturi, pe baza dovezilor unui studiu longitudinal orientat în special către persoanele de cultură și etnie romă. Activitățile grupului DNP Roma, începute în anul 2023, se bazează pe colaborarea cu reprezentanți ai serviciilor de probațiune Constanța și Timiș, pe viitor urmând să fie implicate și alte servicii de probațiune.

Sari la conținut