Skip to content Skip to footer

Uncategorized

Leadership pentru dezvoltarea competențelor manageriale pentru personalul din probațiune și cel din penitenciare, 25 – 27 iulie 2023, Satu Mare

Direcția Națională de Probațiune, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor,  a organizat la Satu Mare, în perioada 25 – 27 iulie 2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, a treia sesiune comună de formare profesională în domeniul „Leadership” pentru specialiști din serviciile de probațiune și din penitenciare. Cursul de formare face parte dintr-o serie de cinci astfel de evenimente și a fost susținut de o echipă de formatori din cadrul Serviciului de Probațiune Satu Mare și din Penitenciarul Baia Mare, cu sprijinul logistic al Asociației „Act 4 Youth” din Satu Mare, care a găzduit evenimentul.

În cele trei zile de pregătire profesională au participat specialiști din serviciile de probațiune Satu Mare și Sălaj și din Penitenciarul Satu Mare. Temele abordate în cadrul cursului au vizat aspecte precum leadership, management vs. leadership, inteligența emoțională și rolul acesteia în leadership, principiile de lucru utilizate în serviciile corecționale din Norvegia („seamless”, „normality”, „import model”) , „partea întunecată” a puterii, capacitatea conversațională, etică, team building și burnout, gestionarea resurselor, comunicarea internă și comunicarea publică.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:

https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Leadership pentru dezvoltarea competențelor manageriale pentru personalul din probațiune și cel din penitenciare

Direcția Națională de Probațiune lansează procedura de achiziție publică:

„Servicii de organizare evenimente mese și pauze de cafea în Satu Mare pentru organizarea cursurilor de formare cu tema Leadership pentru sistemul de probațiune, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021.

Obiectivul achiziției este de a asigura cadrul optim de desfășurare a formării profesionale pentru îmbunătățirea abilităților și competențelor angajaților, respectiv de a se presta servicii de organizare evenimente de calitate, mese și pauze de cafea pentru perioada 25 – 27.07.2023. 

Pentru mai multe detalii și informații despre acest anunț și procedura de participare, vă invităm să parcurgeți documentul “Anunț publicitar” anexat sau să consultați pagina www.e-licitatie.ro, anunțul ADV1375394 sau următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100513917

La mulţi ani şi un viitor mai bun sistemului de probaţiune!

Astăzi, 3 septembrie 2022, sistemul de probațiune din România sărbătorește 21 de ani de activitate ca sistem execuţional penal.

Alternativă la pedepsele privative de libertate, probațiunea reprezintă o componentă esențială a sistemelor penale moderne, prin care costurile sociale ale executării pedepselor carcerale sunt atenuate semnificativ prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare, prin valorificarea potenţialului socio-economic al personanelor condamnate și menţinerea siguranţei comunităţii.

Activitatea sistemului de probațiune se desfășoară într-o strânsă colaborare cu organele judiciare, cu numeroși actori comunitari (instituții publice sau organizații neguvernamentale), unul dintre principalele obiective fiind asigurarea unor modalități adecvate de răspuns la nevoile specifice persoanelor condamnate (formare profesională, programe de reintegrare socială, tratamentul și controlul adicțiilor etc.), prin dezvoltarea rețelei comunitare, astfel încât să fie creat un mediu optim pentru buna implementare a măsurilor și sancțiunilor comunitare. În prezent, peste 68.000 de persoane sancționate penal se află în executarea unor măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, în evidența serviciilor de probațiune.

Cu această ocazie, Direcţia Națională de Probațiune mulțumește tuturor angajaţilor pentru activitatea desfășurată cu profesionalism, implicare și devotament, pentru a păstra vii valorile și idealurile probațiunii.

Totodată, apreciem contribuția semnificativă a partenerilor din sistemul judiciar și a comunității locale, în cei 21 de ani de activitate comună.

Informații privind activitatea sistemului de probațiune pot fi găsite la acest link: https://probatiune.just.ro/rapoarte-si-studii/

Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 4 posturi de funcționar public din cadrul Direcției Naționale de Probațiune

Anunț transfer 4 posturi functionar public | Model Cerere transfer | Model Acord prelucrare date | Regulamentul privind transferul funcționarilor publici si al personalului contractual în cadrul Direcției Naționale de Probațiune |Rezultate selecție dosare | Programare susținere interviuri | Rezultate interviuri

Sari la conținut