Skip to content Skip to footer

Știri și noutăți

Conferința internațională SPECTO 2024.Proiectarea viitorului sistemului de justiție penală prin lentilele tehnologiei

În perioada 16.05.2024 – 17.05.2024 a avut loc cea de-a VIII-a ediție a Conferinței internaționale privind perspectivele multidisciplinare în tratamentul cvasi-coercitiv al infractorilor – SPECTO 2024, eveniment organizat de Universitatea de Vest din Timișoara și Confederația Europeană de Probațiune, în parteneriat cu Direcția Națională de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarelor și Asociația Română de Științe Penale.

Devenită tradiție, conferința din acest an a avut ca temă „Proiectarea viitorului sistemului de justiție penală prin lentilele tehnologiei”, un subiect actual și atractiv, care a trezit interesul și a reunit peste 100 de experți, cadre didactice, cercetători, practicieni din sistemul de justiției penală și studenți.

Direcția Națională de Probațiune a fost reprezentată la acest eveniment de doamna Liliana Diana Mustățea – director general adjunct și doamna Iuliana Cărbunaru – inspector de probațiune și vicepreședinte al Confederației Europene de Probațiune, alături de inspectori și consilieri de probațiune din structura centrală și serviciile de probațiune București, Giurgiu, Satu Mare, Sibiu și Timiș.

Pe parcursul a două zile intense de prezentări, discuții și dezbateri, participanții au avut ocazia să exploreze confluența dintre justiție, tehnologie și tratamentul persoanelor condamnate, care poate conduce la o abordare adaptată și eficientă cu scopul reintegrării sociale. Programul conferinței a inclus lucrări ale specialiștilor din domeniul justiției penale, trei mese rotunde, patru sesiuni paralele de comunicări științifice și un atelier de lucru adresat studenților. Participanții prezenți la acest eveniment din țări precum: Belgia, Croația, Finlanda, Franța, Irlanda, Nigeria, Norvegia, Republica Moldova, România, Serbia, Statele Unite ale Americii, Turcia și Ungaria, au dezbătut modul în care era digitală își pune amprenta asupra dimensiunilor multidisciplinare ale justiției penale, precum și recomandările de politici ale Uniunii Europene, care sprijină colaborarea interinstituțională.

Calitatea contribuțiilor aduse de participanți a creat premisa unei expertize colective care s-a coagulat în cadrul acestei conferințe internaționale, oferind contextul pentru exprimarea unor idei inovatoare și dialoguri constructive, în perspectiva unui viitor în care tehnologia și abordările multidisciplinare se pot îmbina într-un mod armonios, constructiv și eficient pentru sistemul de justiție penală. 

Mai multe informații despre eveniment pot fi găsite pe pagina de web a conferinței https://specto2024.uvt.ro/.

Organizarea programului de formare privind implementarea Programului corecțional integrat ICPM (Integrated Correctional Program Model) în practica serviciilor de probațiune din România, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

În perioada 15 – 26 aprilie 2024, s-a derulat la București, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, cursul de formare privind implementarea, în practica serviciilor de probațiune din România, a PROGRAMULUI CORECȚIONAL INTEGRAT ICPM (Integrated Correctional Program Model), care este conceput și aplicat în Serviciul Corecțional din Canada.
ICPM este un program corecțional care la bază modelul integrat de intervenție de tip holistic, conceput pentru a interveni, în funcție de nivelul de risc, asupra mai multor categorii de nevoi criminogene în cadrul unui singur program. În etapa inițială, programul va fi implementat în Serviciul de Probațiune Cluj și în Serviciul de Probațiune Suceava.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:
https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/
Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Întâlnire bilaterală în domeniul probațiunii între România și Georgia

În data de 20 martie 2024 a avut loc la Ministerul Justiției întâlnirea bilaterală în domeniul probațiunii între România și Georgia, organizată în contextul Declarației de cooperare semnate, în noiembrie 2023, la Tbilisi, Georgia, între Direcția Națională de Probațiune din România și Agenția Națională pentru Prevenirea Criminalității, Executării Sancțiunilor Neprivative de libertate și Probațiunii din Georgia.

Delegația georgiană, formată din adjunctul ministrului justiției, Buba LOMUASHVILI și directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Prevenirea Criminalității, Executării Sancțiunilor Neprivative de libertate și Probațiunii, Erekle CHANTURIA, a fost primită la Ministerul Justiției de Secretarul de Stat, Roxana-Simona MOMEU, directorul general al Direcției Naționale de Probațiune, Evelina-Denisa OUESLATI, directorul general adjunct al Direcției Naționale de Probațiune, Diana MUSTĂȚEA și de Iuliana CĂRBUNARU, inspector de probațiune.

Conform declarației de cooperare, acțiunile bilaterale vizează promovarea dezvoltării instituționale în domenii precum: justiția restaurativă, prevenirea criminalității juvenile, programe de reabilitare și socializare, servicii și voluntariat, probațiune și liberare condiționată, precum și activități de cercetare și tehnologii inovatoare.

În cadrul reuniunii au fost stabilite prioritățile cooperării pentru următoarele 12 luni în domenii precum, dezvoltarea și implementarea muncii în folosul comunității, politici instituționale (evaluarea și controlul activității de probațiune) și acțiuni privind prevenirea recidivei derulate atât la nivel bilateral, dar și în parteneriat cu alte jurisdicții membre ale Confederației Europene pentru Probațiune (CEP).

Munca neremunerată în folosul comunității. Perspective europene

Direcția Națională de Probațiune a organizat în data de 19 martie 2024 masa rotundă cu tema Munca neremunerată în folosul comunității. Perspective europene”, eveniment care a reunit specialiști și experți din cadrul sistemelor corecționale, dar și reprezentanți ai sistemului judiciar și ai instituțiilor din comunitate.

Evenimentul a beneficiat de participarea Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Justiției, Roxana-Simona MOMEU, directorului general al Direcției Naționale de Probațiune, Evelina-Denisa OUESLATI, directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Dan HALCHIN, Procurorului General Adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Nicolae-Andrei SOLOMON, precum și participarea reprezentanților serviciilor de probațiune și autorităților locale din București, Brașov, Cluj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Satu Mare, Suceava și Tulcea. 

Scopul acestei reuniuni a vizat prezentarea de informații, schimbul de experiență și de bune practici în domeniul executării muncii neremunerate în folosul comunității cu accent pe valențele restaurative și pe colaborarea interinstituțională.

În cadrul mesei rotunde au fost prezentate și analizate mai multe dimensiuni ale acestei teme, respectiv perspectiva legislativă și de drept comparat, perspectiva implementării în România, dar și în jurisdicții precum Olanda, Marea Britanie, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Reuniunea a fost organizată în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „Justiție”, implementat de Direcția Națională de Probațiune în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, puteți găsi la https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.
Întâlniri regionale derulate în cadrul Proiectului „Correctional” –  Programul Ambasadorilor

În luna ianuarie 2024, au avut loc la Cluj-Napoca, Sibiu și Satu-Mare mai multe întâlniri de lucru regionale, realizate în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „Justiție”, implementat de Direcția Națională de Probațiune în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, Penitenciarul Baia Mare, Penitenciarul Botoșani, Penitenciarul Târgu Mureș, Penitenciarul Vaslui și cinci entități norvegiene, în perioada 2019 – 2024.

Prin organizarea acestor evenimente s-a urmărit reunirea participanților care contribuie la punerea în executare a obligațiilor de a urma cursuri de calificare profesională, de a frecventa programe de reintegrare socială (derulate de serviciile de probațiune în colaborare cu instituțiile din comunitate) și de a presta muncă neremunerată în folosul comunității – stabilite în sarcina persoanelor aflate în evidența serviciilor de probațiune. Agenda de lucru a întâlnirilor a cuprins următoarele teme: prezentarea programului Ambasadorilor – Proiect „Correctional”, prezentarea activităților derulate de serviciile de probațiune și a cadrului legal ce reglementează condițiile de executare a obligațiilor precizate. De asemenea, s-au organizat ateliere de lucru, prin care s-a urmărit identificarea și evidențierea dificultăților întâmpinate în lucrul cu persoanele sancționate care trebuie să execute aceste obligații.

Întrunirile s-au derulat cu participarea judecătorilor și grefierilor din cadrul Tribunalelor Cluj și Satu Mare, din cadrul Judecătoriilor Negrești-Oaș și Satu Mare, dar și a șefilor Serviciilor de Probațiune Alba, Cluj, Mureș, Satu Mare, Sibiu și a consilierilor de probațiune din cadrul serviciilor de probațiune din localitățile gazdă, precum și din județe învecinate precum Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Covasna, Harghita, Maramureș, Mureș, Sălaj. Totodată, la cele 3 evenimente au participat reprezentanți ai instituțiilor colaboratoare de pe raza acestor județe.

Astfel, în cadrul întâlnirii desfășurată la Satu Mare, ce a abordat problematica urmării cursurilor de calificare profesională, au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor relevante pentru facilitarea executării acestei obligații, cum ar fi: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor și Satu Mare, Centrul de Afaceri și Meserii Eurotraining Satu Mare, Centrul Eurostudy” Satu Mare, Penitenciarul Satu Mare, Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Maramureș și Satu Mare, Asociația „Stea” Satu Mare, Asociația Freres Europa” Satu Mare, Fundația Hans Lindner” Satu Mare, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, Asociația Vis Juventum” Baia Mare, Crucea Roșie Satu Mare și Baia Mare – jud. Maramureș, Școala Gimnazială ”Lucreția Suciu” Oradea.

La întâlnirea organizată la Sibiu, privitoare la desfășurarea programelor de reintegrare socială pentru persoanele supravegheate, au participat reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, Primăria Sighișoara, Primăria Sibiu, Primăria Șelimbăr, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sibiu, Asociația Crucea Albastră Sibiu, Direcția de Asistență Socială Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Primăria Gheorgheni – Poliția Locală, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, Colegiul Psihologilor Harghita.

Serviciul de Probațiune Cluj s-a implicat în desfășurarea unei întâlniri cu tema „Colaborarea interinstituțională – componentă esențială în îndeplinirea obligațiilor de supraveghere”, în cadrul căreia a fost abordată tematica prestării muncii neremunerate în folosul comunității (ca parte a măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate) la care au participat reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Alba, Primăriile Beclean, Bistrița, Năsăud și Sângeorz-Băi – jud. Bistrița-Năsăud, Poliția Locală din cadrul Primăriei Ceanu-Mare, Cluj-Napoca, Florești, Huedin – jud. Cluj, Primăriile Dej, Gârbău și Gilău – jud. Cluj, Asociația „O Masă Caldă” Cluj-Napoca, Parohia Tuturor Sfinților Cluj-Napoca, Direcția de Asistență Socială Zalău și Primăria Zalău – jud. Sălaj.

Invitații au evidențiat faptul că aceste întâlniri de lucru au fost oportune și benefice, deoarece au reprezentat un prilej de cunoaștere și schimb de idei și bune practici. În privința procedurilor, s-au formulat propuneri care să conducă la îmbunătățirea comunicării și a colaborării interinstituționale, în vederea executării în cele mai bune condiții a obligațiilor de către persoanele aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, referite instituțiilor din comunitate.

La finalul întâlnirilor s-a evidențiat interesul pentru continuarea organizării unor astfel de evenimente care vin în sprijinul tuturor partenerilor implicați în implementarea măsurilor sancționatorii în comunitate și creează oportunitatea unei mai bune colaborări interinstituționale.

Promovarea mecanismelor de cooperare între serviciile de probațiune, autoritățile locale și centrale și societatea civilă în vederea sprijinirii reintegrării sociale a infractorilor, cu accent pe persoanele de etnie romă și alte categorii de infractori cu risc de excluziune socială

Serviciile de Probațiune București și Ilfov au organizat în 13 decembrie și 14 decembrie 2023 două întâlniri de lucru cu partenerii din comunitate care pot fi implicați în punerea în aplicare a obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității. Această activitate a fost derulată prin proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 și implementat de către DNP în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Cu această ocazie, au răspuns invitației reprezentanți din cadrul primăriilor de sector și din localitățile județului Ilfov, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului București și cea a județului Ilfov, Administrației Grădinii Zoologice București, Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement, Administrației Cimitirelor și Crematoriilor, Administrației Spitalelor, Administrației Parcului Văcărești, etc.

În cadrul celor două întâlniri au fost prezentate informații privind rolul și importanța sistemului de probațiune, cadrul legislativ general și cel privind executarea obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, în special, standardele minime de lucru pentru instituțiile implicate în punerea în executare a acestei obligații, dar și elemente culturale specifice cetățenilor români aparținând minorității rome.

Cea de a doua parte a întâlnirilor a fost dedicată interacțiunii directe a specialiștilor din serviciile de probațiune cu partenerii instituționali, cu scopul de a dezbate și clarifica diverse aspecte de practică, precum și pentru crearea premiselor necesare asigurării unor rezultate benefice, atât pentru comunitate, cât și pentru persoanele care execută obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Urmare a discuțiilor dintre parteneri, lista instituțiilor publice aflată pe site-ul Ministerului Justiției și la dispoziția instanțelor de judecată implicate în cauze penale va fi extinsă prin adăugarea Administrației Grădinii Zoologice, Administrației Spitalelor și Administrației Parcului Văcărești, iar ulterior, beneficiarii aflați în evidența Serviciului de Probațiune București vor putea executa obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității și în cadrul acestor instituții, în funcție de dispozițiile sentințelor penale, de abilitățile de care dispun și de specificul activităților fiecărei instituții.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:

https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Formarea continuă a personalului de probațiune desemnat în rolul de supervizor

Direcția Națională de Probațiune a organizat în București, în perioadele 08–10 noiembrie și 14-17 noiembrie 2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, două sesiuni de formare profesională în domeniul supervizării personalului din serviciile de probațiune, la care au participat consilieri din serviciile de probațiune care îndeplinesc rolul de supervizor, coordonând efectuarea stagiilor de practică ale noilor consilieri, ale studenților, voluntarilor și auditorilor de justiție.

În cele trei zile de curs din cadrul fiecărei sesiuni au fost abordate teme care au vizat aspecte precum: supervizarea ca proces de formare, tipuri de supervizare, comunicarea, gestionarea barierelor în comunicare și rezolvarea conflictelor, particularități și principii ale învățarii la adulți, metode specifice de învățare, motivare și feedback, fiind exersate abilitățile necesare îndeplinirii acestui rol. Totodată, în cadrul cursului de formare, au fost dezbătute și aspecte legate de revizuirea ghidurilor de supervizare, specifice fiecărei categorii implicate în acest proces.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:

https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Ziua porților deschise la Serviciul de Probațiune Giurgiu

Serviciul de Probațiune Giurgiu, aflat în subordinea Direcției Naționale de Probațiune (DNP) din cadrul Ministerului Justiției și-a deschis porțile pentru colaboratorii din instituții publice și private, activitate derulată prin proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 și implementat de către DNP în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Evenimentul, o premieră de altfel pentru Serviciul de Probațiune Giurgiu, a fost organizat în data de 09 noiembrie 2023, marcând împlinirea a 22 de ani de când instituția probațiunii funcționează în România.

Cu această ocazie, au răspuns invitației reprezentanți ai instituțiilor publice cu care Serviciul de Probațiune Giurgiu colaborează în mod curent (Tribunalul Giurgiu, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, Penitenciarul Giurgiu, Agenția Națională Antidrog, Episcopia Giurgiului, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu, Inspectoratul de Jandarmi Giurgiu), precum și psihologi, dar și alți colaboratori ai serviciului de probațiune.

Vizitatorii au avut ocazia să interacționeze în mod direct cu consilierii de probațiune din cadrul instituției, care le-au oferit informații despre rolul probațiunii în punerea în aplicare a măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate și i-au însoțit într-un tur al instituției. De asemenea, evenimentul s-a constituit într-un prilej de întărire a colaborării cu partenerii din comunitate și identificare a unor noi oportunități de colaborare în vederea creșterii gradului de siguranță comunitară.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:

https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/ Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Achiziție echipamente IT – Hardware și software, calculatoare personale de tip stație de lucru

Direcția Națională de Probațiune, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție publică: „echipamente IT – Hardware și software, calculatoare personale de tip stație de lucru”. Prin achiziția stațiilor de lucru cu un nivel de performanță crescut, infrastructura IT se va alinia la cerințele actuale privind standardele tehnologice, ceea ce va conduce la eficientizarea activitățile de lucru în cadrul Direcției Naționale de Probațiune, atât la nivel central, cât și în serviciile de probațiune teritoriale.

Autoritatea Contractantă dorește achiziționarea unui număr de maximum 788 de calculatoare personale de tip stație de lucru, echipate complet, respectiv cu unitate centrală, monitor și licențe software preinstalate, fiabile și cu consum redus de energie.

Pentru mai multe detalii și informații despre acest anunț și procedura de participare, vă invităm să consultați pagina www.e-licitatie.ro, anunțul de participare: CN1061553 sau următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100172739

Servicii de cazare, mese, pauze de cafea și sală conferință în București sau Otopeni

Direcția Națională de Probațiune lansează procedura de achiziție publică: „Servicii de cazare, mese, pauze de cafea și sală conferință în București pentru organizarea unor întâlniri de lucru și “Mese rotunde” (Lot 1–perioada 09.11.2023-06.12.2023) și servicii de cazare și mese în București sau Otopeni pentru deplasarea în Norvegia (Lot 2–perioada 11-18.11.2023)”, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)” finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021.

Această achiziție are scopul de a oferi cadrul de desfășurare a unor întâlniri de lucru și mese rotunde în București, precum și asigurarea de servicii cazare și mese în București sau Otopeni pentru participanții care se deplasează cu avionul în Norvegia la o sesiune de formare în cadrul „Programului ambasadorilor”.

Pentru mai multe detalii și informații despre acest anunț și procedura de participare, vă invităm să consultați pagina www.e-licitatie.ro, anunțul ADV1394338/06.11.2023 sau următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100537885

Sari la conținut