Skip to content Skip to footer

Author: dnp

Conferința internațională SPECTO 2024.Proiectarea viitorului sistemului de justiție penală prin lentilele tehnologiei

În perioada 16.05.2024 – 17.05.2024 a avut loc cea de-a VIII-a ediție a Conferinței internaționale privind perspectivele multidisciplinare în tratamentul cvasi-coercitiv al infractorilor – SPECTO 2024, eveniment organizat de Universitatea de Vest din Timișoara și Confederația Europeană de Probațiune, în parteneriat cu Direcția Națională de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarelor și Asociația Română de Științe Penale.

Devenită tradiție, conferința din acest an a avut ca temă „Proiectarea viitorului sistemului de justiție penală prin lentilele tehnologiei”, un subiect actual și atractiv, care a trezit interesul și a reunit peste 100 de experți, cadre didactice, cercetători, practicieni din sistemul de justiției penală și studenți.

Direcția Națională de Probațiune a fost reprezentată la acest eveniment de doamna Liliana Diana Mustățea – director general adjunct și doamna Iuliana Cărbunaru – inspector de probațiune și vicepreședinte al Confederației Europene de Probațiune, alături de inspectori și consilieri de probațiune din structura centrală și serviciile de probațiune București, Giurgiu, Satu Mare, Sibiu și Timiș.

Pe parcursul a două zile intense de prezentări, discuții și dezbateri, participanții au avut ocazia să exploreze confluența dintre justiție, tehnologie și tratamentul persoanelor condamnate, care poate conduce la o abordare adaptată și eficientă cu scopul reintegrării sociale. Programul conferinței a inclus lucrări ale specialiștilor din domeniul justiției penale, trei mese rotunde, patru sesiuni paralele de comunicări științifice și un atelier de lucru adresat studenților. Participanții prezenți la acest eveniment din țări precum: Belgia, Croația, Finlanda, Franța, Irlanda, Nigeria, Norvegia, Republica Moldova, România, Serbia, Statele Unite ale Americii, Turcia și Ungaria, au dezbătut modul în care era digitală își pune amprenta asupra dimensiunilor multidisciplinare ale justiției penale, precum și recomandările de politici ale Uniunii Europene, care sprijină colaborarea interinstituțională.

Calitatea contribuțiilor aduse de participanți a creat premisa unei expertize colective care s-a coagulat în cadrul acestei conferințe internaționale, oferind contextul pentru exprimarea unor idei inovatoare și dialoguri constructive, în perspectiva unui viitor în care tehnologia și abordările multidisciplinare se pot îmbina într-un mod armonios, constructiv și eficient pentru sistemul de justiție penală. 

Mai multe informații despre eveniment pot fi găsite pe pagina de web a conferinței https://specto2024.uvt.ro/.

„Ziua Porților deschise” la Serviciul de Probațiune Sibiu

În data de 26.04.2024, Serviciul de Probațiune Sibiu a organizat evenimentul „Ziua Porților Deschise”, activitate derulată prin proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 și implementat de către DNP în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Cu această ocazie, au răspuns invitației și au trecut pragul Serviciului de Probațiune Sibiu peste 60 de vizitatori. Printre aceștia s-au regăsit reprezentanți ai instituțiilor din comunitatea sibiană, parteneri colaboratori ai Serviciului de Probațiune Sibiu în desfășurarea activităților specifice (Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, Primăria Sibiu, Primăria Șelimbăr, Complexul Muzeal Național Astra Sibiu, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Sibiu, Facultatea de Drept – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Departamentul de Psihologie din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu, Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Crucea Roșie Sibiu , Crucea Albastră Șura Mică, județul Sibiu), precum și studenți ai Facultăților de Drept și Psihologie din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu.

Evenimentul a reprezentat o premieră pentru Serviciul de Probațiune Sibiu, iar în cadrul acestuia au fost prezentate informații despre activitatea serviciilor de probațiune, despre rolul probațiunii în punerea în aplicare a măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate și despre importanța sprijinului societății în reintegrarea socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Activitățile din cadrul acestui eveniment s-au derulat atât prin intermediul unor prezentări, cât și prin interacțiune directă cu personalul de probațiune. De asemenea, consilierii de probațiune au oferit participanților posibilitatea vizitării sediului Serviciului de Probațiune Sibiu.

Invitații au evidențiat faptul că organizarea unui astfel de eveniment a fost benefică, deoarece a reprezentat un prilej de aprofundare a relațiilor de colaborare, de împărtășire și schimb de idei și de practici în privința modului de lucru, de formulare a unor propuneri pentru îmbunătățirea comunicării și colaborării interinstituționale, precum și de deschidere a unor oportunități de a încheia noi parteneriate locale, în scopul promovării sistemului de probațiune în comunitate.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la: https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Organizarea programului de formare privind implementarea Programului corecțional integrat ICPM (Integrated Correctional Program Model) în practica serviciilor de probațiune din România, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

În perioada 15 – 26 aprilie 2024, s-a derulat la București, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, cursul de formare privind implementarea, în practica serviciilor de probațiune din România, a PROGRAMULUI CORECȚIONAL INTEGRAT ICPM (Integrated Correctional Program Model), care este conceput și aplicat în Serviciul Corecțional din Canada.
ICPM este un program corecțional care la bază modelul integrat de intervenție de tip holistic, conceput pentru a interveni, în funcție de nivelul de risc, asupra mai multor categorii de nevoi criminogene în cadrul unui singur program. În etapa inițială, programul va fi implementat în Serviciul de Probațiune Cluj și în Serviciul de Probațiune Suceava.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:
https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/
Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Disponibilizare prin transmitere fără plată, active fixe din patrimoniul Direcției Naționale de Probațiune, către alte instituții publice

În conformitate cu prevederile punctului 3 din Anexa nr.1 a Hotărârii de Guvern nr.841/1995 privind procedura de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că Direcția Națională de Probațiune dispune de active fixe, care fac obiectul transferului fără plată către alte instituții publice conform anexei nr.1 la prezenta adresă.

Menționăm că 3 autoturisme din cele propuse spre disponibilizare nu sunt în stare de funcționare, dar pot fi utilizate ca piese de schimb sau date alte întrebuințări. Bunurile aprobate pentru disponibilizare pot fi vizionate în perioada 11.04.2024 – 10.05.2024 la sediile menționate în anexa nr.1.

Detaliile suplimentare pot fi solicitate de la Serviciile de Probațiune care disponibilizează bunurile menționate în anexa nr.1.

În cazul în care bunurile menționate prezintă interes pentru instituția dumneavoastră, vă rugăm să ne transmiteți solicitările până la data de 09.05.2024 pe adresa de e-mail: dp@just.ro sau pe adresele de e-mail ale Serviciilor de Probațiune teritoriale menționate în anexa nr.1 atașate la prezenta adresă.

Anexa nr. 1 Lista cu activele fixe aprobate pentru disponibilizare prin transfer fără plată, către o altă instituție publică

Consolidarea Serviciului Cercetare și Dezvoltare Strategică prin activitățile proiectului 4NORM-ality – rezultate și perspective

Chiar dacă pașii sunt mici, ei sunt siguri. Marchează un început și vizează un viitor. Vrem să fim alături dar și să înțelegem cum putem ghida mai bine, alături de ceilalți, pașii celor spre care ne îndreptăm atenția. Vrem să învățăm de la ei, să sădim încrederea în sine și să ajungem să culegem roadele acesteia.

Și pentru că anul 2023, în cercetare, a cuprins și înțelegerea mobilității rezidențiale/ ocupaționale/ educaționale a persoanelor vulnerabile, aflate în evidența serviciilor de probațiune, în special a celor din cultura romă, ne dorim să marcăm o zi importantă pentru această cultură – Ziua Internațională a romilor – prin trecerea în revistă a pașilor și rezultatelor activităților desfășurate pe această temă în cadrul Proiectului 4NORM-ality, dar și proiectând pașii pe care dorim să-i facem în continuare.

Pentru consolidarea capacității operaționale a Serviciului Cercetare și Dezvoltare Strategică din Direcția  Națională de Probațiune de a furniza informații, raportări, studii și de a derula cercetări de natură a contribui la îmbunătățirea practicii din serviciile de probațiune și la fundamentarea politicilor publice promovate de către sistemul de probațiune, în cadrul proiectului Îmbunătățirea serviciilor corecționale din România prin implementarea principiului normalității – 4NORM-ality, prin programul Justiție, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, au fost desfășurate următoarele principale activități:

  • Cercetarea aplicată a mobilității sociale  (rezidențială, educațională, profesională) a persoanelor din evidența serviciilor de probațiune, în special a celor din cultura romă și care își declară apartenența la etnia romă. Prin componenta calitativă a studiului, în perioada noiembrie 2022 – martie 2023 membrii echipei de cercetare din Direcția Națională de Probațiune și din Serviciul de Probațiune Timiș au participat la 8 misiuni de culegere a informațiilor din localități ale județelor Constanța, Ialomița, Ilfov și Timiș, realizând 74 interviuri semi-structurate cu beneficiari ai serviciilor de probațiune, și 8 interviuri semi-structurate cu reprezentanți ai populației de etnie romă și ai altor categorii supuse riscului de excluziune socială. Prin componenta cantitativă, coordonată de experți sociologi ai SC Encore Research SRL, consilierii de probațiune din cele 42 servicii de probațiune au contribuit la aplicarea a peste 850 chestionare completate de persoane sancționate penal, din evidența serviciilor de probațiune, între care 70 de cultură și etnie romă.
  • Formarea profesională în domeniul cercetării a câte unui consilier de probațiune din fiecare serviciu de probațiune (majoritatea având și rol de consilier responsabil de colectarea, prelucrarea și interpretarea datelor statistice, în propriul serviciu de probațiune), dar și a reprezentanților sistemului penitenciar, administrată de experți sociologi ai SC Encore Research SRL, pe durata a trei săptămâni.
  • Achiziționarea a două licențe software, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), utile în desfășurarea analizelor cantitative ale datelor statistice.

Rezultate ale studiului mobilității sociale sunt disponibile în raportul de cercetare alăturat (Raport de cercetare 4NORM, iulie 2023)  

Pentru continuarea și dezvoltarea activităților de cercetare din cadrul proiectului 4Norm-ality, reprezentanți ai Serviciului Cercetare și Dezvoltare Strategică din Direcția Națională de Probațiune coordonează activități ale grupului de lucru (DNP Roma) dedicat îmbunătățirii competențelor profesionale necesare în abordarea persoanelor din diverse culturi, pe baza dovezilor unui studiu longitudinal orientat în special către persoanele de cultură și etnie romă. Activitățile grupului DNP Roma, începute în anul 2023, se bazează pe colaborarea cu reprezentanți ai serviciilor de probațiune Constanța și Timiș, pe viitor urmând să fie implicate și alte servicii de probațiune.

Reintegrarea socială a persoanelor aflate în evidența sistemului de probațiune prin cursuri de pregătire școlară și de calificare profesională

Serviciul de Probațiune Constanța a organizat în data de 29.03.2024 o întâlnire regională pe tema Reintegrarea socială a persoanelor aflate în evidența sistemului de probațiune prin cursuri de pregătire școlară și de calificare profesională. Comunicare și modele de bune practici”, activitate derulată prin proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 și implementat de către Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Întâlnirea s-a desfășurat la Hotel Forum Continental din Constanța și a reunit profesioniști din șase județe ale regiunii de SE. Au fost prezenți specialiști ai Direcției Naționale de Probațiune, ai serviciilor de probațiune din județele Constanța, Galați, Brăila, Călărași, Ialomița și Tulcea, reprezentanți ai autorităților locale precum și specialiști ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, ai Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă, ai Inspectoratelor Școlare Județene și furnizori privați de cursuri de calificare.

Întâlnirea regională s-a desfășurat în scopul împărtășirii modelelor de bune practici și a identificării de soluții pentru activitatea cu persoanele aflate în executarea unor sancțiuni și pedepse neprivative de libertate, care au impusă de instanța de judecată obligația de a urma un curs de pregătire școlară sau de calificare profesională.

Scopul proiectului „Correctional” este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Întâlnire bilaterală în domeniul probațiunii între România și Georgia

În data de 20 martie 2024 a avut loc la Ministerul Justiției întâlnirea bilaterală în domeniul probațiunii între România și Georgia, organizată în contextul Declarației de cooperare semnate, în noiembrie 2023, la Tbilisi, Georgia, între Direcția Națională de Probațiune din România și Agenția Națională pentru Prevenirea Criminalității, Executării Sancțiunilor Neprivative de libertate și Probațiunii din Georgia.

Delegația georgiană, formată din adjunctul ministrului justiției, Buba LOMUASHVILI și directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Prevenirea Criminalității, Executării Sancțiunilor Neprivative de libertate și Probațiunii, Erekle CHANTURIA, a fost primită la Ministerul Justiției de Secretarul de Stat, Roxana-Simona MOMEU, directorul general al Direcției Naționale de Probațiune, Evelina-Denisa OUESLATI, directorul general adjunct al Direcției Naționale de Probațiune, Diana MUSTĂȚEA și de Iuliana CĂRBUNARU, inspector de probațiune.

Conform declarației de cooperare, acțiunile bilaterale vizează promovarea dezvoltării instituționale în domenii precum: justiția restaurativă, prevenirea criminalității juvenile, programe de reabilitare și socializare, servicii și voluntariat, probațiune și liberare condiționată, precum și activități de cercetare și tehnologii inovatoare.

În cadrul reuniunii au fost stabilite prioritățile cooperării pentru următoarele 12 luni în domenii precum, dezvoltarea și implementarea muncii în folosul comunității, politici instituționale (evaluarea și controlul activității de probațiune) și acțiuni privind prevenirea recidivei derulate atât la nivel bilateral, dar și în parteneriat cu alte jurisdicții membre ale Confederației Europene pentru Probațiune (CEP).

Munca neremunerată în folosul comunității. Perspective europene

Direcția Națională de Probațiune a organizat în data de 19 martie 2024 masa rotundă cu tema Munca neremunerată în folosul comunității. Perspective europene”, eveniment care a reunit specialiști și experți din cadrul sistemelor corecționale, dar și reprezentanți ai sistemului judiciar și ai instituțiilor din comunitate.

Evenimentul a beneficiat de participarea Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Justiției, Roxana-Simona MOMEU, directorului general al Direcției Naționale de Probațiune, Evelina-Denisa OUESLATI, directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Dan HALCHIN, Procurorului General Adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Nicolae-Andrei SOLOMON, precum și participarea reprezentanților serviciilor de probațiune și autorităților locale din București, Brașov, Cluj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Satu Mare, Suceava și Tulcea. 

Scopul acestei reuniuni a vizat prezentarea de informații, schimbul de experiență și de bune practici în domeniul executării muncii neremunerate în folosul comunității cu accent pe valențele restaurative și pe colaborarea interinstituțională.

În cadrul mesei rotunde au fost prezentate și analizate mai multe dimensiuni ale acestei teme, respectiv perspectiva legislativă și de drept comparat, perspectiva implementării în România, dar și în jurisdicții precum Olanda, Marea Britanie, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Reuniunea a fost organizată în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „Justiție”, implementat de Direcția Națională de Probațiune în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, puteți găsi la https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.
Întâlniri regionale derulate în cadrul Proiectului „Correctional” –  Programul Ambasadorilor

În luna ianuarie 2024, au avut loc la Cluj-Napoca, Sibiu și Satu-Mare mai multe întâlniri de lucru regionale, realizate în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „Justiție”, implementat de Direcția Națională de Probațiune în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, Penitenciarul Baia Mare, Penitenciarul Botoșani, Penitenciarul Târgu Mureș, Penitenciarul Vaslui și cinci entități norvegiene, în perioada 2019 – 2024.

Prin organizarea acestor evenimente s-a urmărit reunirea participanților care contribuie la punerea în executare a obligațiilor de a urma cursuri de calificare profesională, de a frecventa programe de reintegrare socială (derulate de serviciile de probațiune în colaborare cu instituțiile din comunitate) și de a presta muncă neremunerată în folosul comunității – stabilite în sarcina persoanelor aflate în evidența serviciilor de probațiune. Agenda de lucru a întâlnirilor a cuprins următoarele teme: prezentarea programului Ambasadorilor – Proiect „Correctional”, prezentarea activităților derulate de serviciile de probațiune și a cadrului legal ce reglementează condițiile de executare a obligațiilor precizate. De asemenea, s-au organizat ateliere de lucru, prin care s-a urmărit identificarea și evidențierea dificultăților întâmpinate în lucrul cu persoanele sancționate care trebuie să execute aceste obligații.

Întrunirile s-au derulat cu participarea judecătorilor și grefierilor din cadrul Tribunalelor Cluj și Satu Mare, din cadrul Judecătoriilor Negrești-Oaș și Satu Mare, dar și a șefilor Serviciilor de Probațiune Alba, Cluj, Mureș, Satu Mare, Sibiu și a consilierilor de probațiune din cadrul serviciilor de probațiune din localitățile gazdă, precum și din județe învecinate precum Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Covasna, Harghita, Maramureș, Mureș, Sălaj. Totodată, la cele 3 evenimente au participat reprezentanți ai instituțiilor colaboratoare de pe raza acestor județe.

Astfel, în cadrul întâlnirii desfășurată la Satu Mare, ce a abordat problematica urmării cursurilor de calificare profesională, au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor relevante pentru facilitarea executării acestei obligații, cum ar fi: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor și Satu Mare, Centrul de Afaceri și Meserii Eurotraining Satu Mare, Centrul Eurostudy” Satu Mare, Penitenciarul Satu Mare, Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Maramureș și Satu Mare, Asociația „Stea” Satu Mare, Asociația Freres Europa” Satu Mare, Fundația Hans Lindner” Satu Mare, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, Asociația Vis Juventum” Baia Mare, Crucea Roșie Satu Mare și Baia Mare – jud. Maramureș, Școala Gimnazială ”Lucreția Suciu” Oradea.

La întâlnirea organizată la Sibiu, privitoare la desfășurarea programelor de reintegrare socială pentru persoanele supravegheate, au participat reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, Primăria Sighișoara, Primăria Sibiu, Primăria Șelimbăr, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sibiu, Asociația Crucea Albastră Sibiu, Direcția de Asistență Socială Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Primăria Gheorgheni – Poliția Locală, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, Colegiul Psihologilor Harghita.

Serviciul de Probațiune Cluj s-a implicat în desfășurarea unei întâlniri cu tema „Colaborarea interinstituțională – componentă esențială în îndeplinirea obligațiilor de supraveghere”, în cadrul căreia a fost abordată tematica prestării muncii neremunerate în folosul comunității (ca parte a măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate) la care au participat reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Alba, Primăriile Beclean, Bistrița, Năsăud și Sângeorz-Băi – jud. Bistrița-Năsăud, Poliția Locală din cadrul Primăriei Ceanu-Mare, Cluj-Napoca, Florești, Huedin – jud. Cluj, Primăriile Dej, Gârbău și Gilău – jud. Cluj, Asociația „O Masă Caldă” Cluj-Napoca, Parohia Tuturor Sfinților Cluj-Napoca, Direcția de Asistență Socială Zalău și Primăria Zalău – jud. Sălaj.

Invitații au evidențiat faptul că aceste întâlniri de lucru au fost oportune și benefice, deoarece au reprezentat un prilej de cunoaștere și schimb de idei și bune practici. În privința procedurilor, s-au formulat propuneri care să conducă la îmbunătățirea comunicării și a colaborării interinstituționale, în vederea executării în cele mai bune condiții a obligațiilor de către persoanele aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, referite instituțiilor din comunitate.

La finalul întâlnirilor s-a evidențiat interesul pentru continuarea organizării unor astfel de evenimente care vin în sprijinul tuturor partenerilor implicați în implementarea măsurilor sancționatorii în comunitate și creează oportunitatea unei mai bune colaborări interinstituționale.

Vizita de studiu a reprezentanților Direcției Naționale de Probațiune în Manchester, Marea Britanie, organizată în perioada 22 – 25 ianuarie 2024 în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”

În perioada 22 – 25 ianuarie 2024, trei reprezentanți ai Direcției Naționale de Probațiune au participat la o vizită de studiu la Inspectoratul de Probațiune al Majestății Sale (His Majesty Inspectorate of Probation) din Manchester, Marea Britanie, în proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat în cadrul Programului „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Vizita de studiu la Manchester a avut ca scop observarea bunelor practici cu privire la procesele specifice și metodologiile aplicate în efectuarea inspecțiilor, de către reprezentanții His Majesty Inspectorate of Probation din Marea Britanie, în vederea îmbunătățirii metodologiei de inspecție a activității serviciilor de probațiune aflate în subordinea Direcției Naționale de Probațiune.

Pe parcursul întâlnirilor, membrii delegației române au prezentat omologilor britanici informații și date statistice privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, scopul și rolul acestuia în cadrul sistemului execuțional penal, cu accent pe misiunile de inspecție și control realizate, iar specialiștii din Marea Britanie au detaliat aspecte ce țin de inspecțiile derulate în cadrul serviciilor de probațiune (Probation Delivery Units).

Această deplasare a oferit posibilitatea participanților de a vizita Serviciul de Probaţiune Manchester North, unul dintre cele 9 servicii locale subordonate Greater Manchester Probation Service, dar și de a asista la misiunea de inspecție aflată în derulare la Salford Youth Justice Service. În acest context, șeful inspecției, doamna Pauline Burke a asigurat participarea delegației din România la întâlnirile de lucru derulate cu partenerii din comunitate, echipa Biroului de intervenție/programe de reintegrare, personalul centrului și inspectorii de probațiune. 

Reprezentanții Direcției Naționale de Probațiune s-au întâlnit cu domnul Mitchell James, coordonator al Departamentului Formare, Dezvoltare Profesională și Asigurarea Calității și cu alți reprezentanți ai acestui departament. În urma informațiilor furnizate de specialiștii britanici și a analizei comparative a modalității de derulare a inspecțiilor în cele două sisteme de probațiune, a fost evidențiat faptul că există metode, tehnici de lucru și abordări care pot fi utilizate și preluate în activitatea curentă a Corpului de Inspecție din cadrul sistemului de probațiune din România, în vederea eficientizării practicii.

Sari la conținut