Skip to content Skip to footer

Acreditarea jurnaliștilor

Acreditarea jurnaliștilor pe lângă Direcția Națională de Probațiune se realizează în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date).

Acreditarea presupune ca Direcția Națională de Probațiune să transmită în timp real către instituțiile mass-media și reprezentanții acestora, comunicate de presă publicate pe paginile de internet proprii, invitarea jurnaliștilor acreditați la conferințe, declarații de presă și alte activități cu caracter de eveniment public.

Acreditarea reprezentanților mass-media poate fi permanentă sau temporară.

Acreditarea permanentă:

Direcția Națională de Probațiune acordă, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariștilor și a reprezentanților mijloacelor de comunicare în masă.

În vederea obținerii acreditării permanente, pentru anul în curs, reprezentanții mass-media interesați pot depune următoarele documente:

Documentația completă va fi transmisă pe adresa de e-mail: dp@just.ro/ în atenția persoanelor desemnate pentru relația cu presa: Rebeca POPESCU, e-mail: dp@just.ro

Simona GHEORGHIU, e-mail: dp@just.ro

Solicitarea verbală adresată de către reprezentanții mass-media urmează a fi completată cu documentele prevăzute de Legea nr. 544/2001 în vederea aprobării acreditării.

Acreditarea:

  • se acordă pe durata unui an calendaristic;
  • are valabilitate până la finalul anului în curs;
  • poate fi reînnoită la cerere, la începutul fiecărui an.

Jurnaliștii sunt rugați să comunice în timp util eventualele modificări privind datele personale sau schimbarea instituției de presă. 

Jurnaliștii acreditați vor primi, prin e-mail sau alte mijloace de comunicare electronică, toate comunicatele de presă oficiale, informările de presă și vor avea acces la evenimentele/ activitățile Direcției Naționale de Probațiune.

Jurnaliștii care au avut acreditare permanentă în anul precedent și care, în anul curent, din diferite motive, nu mai sunt desemnați să reprezinte redacția respectivă, vor depune formularul privind retragerea acreditării (atașat).

Acreditarea temporară:

Direcția Națională de Probațiune acordă acreditarea temporară (valabilă 24 de ore) jurnaliștilor fără acreditare anuală care doresc să participe la un eveniment destinat mass-media.

Acreditarea temporară se acordă pe baza unei solicitări din partea redacției, transmisă pe adresa de e-mail dp@just.ro / în atenția persoanelor desemnate pentru relația cu presa: Rebeca POPESCU, e-mail: dp@just.ro

Simona GHEORGHIU, e-mail: dp@just.ro

Acreditarea temporară oferă accesul în sediul instituției (sau în alte spații clar precizate în anunțurile de presă) la evenimentul/evenimentele pentru care a fost acordată/confirmată.

Pentru conformitate, la momentul accesului jurnalistul trebuie să prezinte obligatoriu legitimația de presă și actul de identitate persoanelor autorizate să le solicite. 

Refuzul acordării acreditării, precum și retragerea acesteia pot fi determinate de fapte care împiedică desfășurarea normală a activității Direcției Naționale de Probațiune, care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul jurnalist, în condițiile și în limitele legii, după înștiințarea prealabilă a conducerii instituției de presă respective, sau a jurnalistului liber-profesionist, după caz, precum și pentru nerespectarea principiilor deontologiei profesionale.

Direcția Națională de Probațiune recomandă tuturor jurnaliștilor să manifeste responsabilitatea socială prin informarea corectă a opiniei publice și respectarea valorilor morale și a demnității persoanelor.

Contact

Adresa: Strada Apolodor, nr. 17, sector 5, București

Număr de telefon: 0372.041.293

Adresă de e-mail: dp@just.ro


Sari la conținut