Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Achiziții Publice

Achiziții

Curs de formare profesională în perioada 12-27 aprilie 2024

Direcția Națională de Probațiune lansează procedura de achiziție publică:

„Servicii de organizare e evenimente, respectiv asigurarea de cazare, mese, pauze de cafea și sală de conferință dotată cu echipament de traducere/interpretariat simultan cu ocazia derulării, în orașul București, a unui curs de formare, în cadrul activității 4.5.1, proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021.

Obiectivul achiziției este de a asigura cadrul optim de desfășurare a formării profesionale pentru îmbunătățirea abilităților și competențelor angajaților, respectiv de a se presta servicii de organizare evenimente de calitate, mese și pauze de cafea și sală de conferință dotată cu echipament de traducere/interpretariat simultan pentru perioada 12 – 27.04.2024. 

Pentru mai multe detalii și informații despre acest anunț și procedura de participare, vă invităm să consultați pagina www.e-licitatie.ro, anunțul ADV1416582 sau următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100566039


Servicii de formare profesională a personalului pentru dezvoltarea abilităților necesare lucrului cu persoanele cu tulburări de sănătate mintală care se află în evidența serviciilor de probațiune

Direcția Națională de Probațiune lansează procedura de achiziție publică de „Servicii de formare profesională a personalului pentru dezvoltarea abilităților necesare lucrului cu persoanele cu tulburări de sănătate mintală care se află în evidența serviciilor de probațiune”, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021”.

Cursul de formare profesională are ca obiectiv îmbunătățirea competențelor angajaților din sistemul de probațiune în scopul creșterii calității intervențiilor oferite persoanelor condamnate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune.

Astfel, sunt invitați toți operatorii economici interesați să transmită o ofertă în acest sens.    

Pentru mai multe detalii și informații cu privire la această procedura de achiziție vă invităm să accesați documentul „Documentație de atribuire curs tulburări sănătate mintală.pdf”.


Servicii de cazare, mese, pauze de cafea și oferirea în regim gratuit a unei săli de conferință  pentru organizarea unor întâlniri de lucru și “Mese rotunde” în București în perioada 04.12.2023-07.12.2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Direcția Națională de Probațiune este interesată de ”Servicii de cazare, mese, pauze de cafea și oferirea în regim gratuit a unei săli de conferință  pentru organizarea unor întâlniri de lucru și “Mese rotunde” în București în perioada 04.12.2023-07.12.2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021” în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. d), art. 68 alin. 1  lit.h), art. 69 alin. 6, art. 111 și 112 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Documentație de atribuire pentru achiziționare servicii de cazare, mese, pauze de cafea și oferirea în regim gratuit a unei săli de conferință  pentru organizarea unor întâlniri de lucru și “Mese rotunde” în București în perioada 04.12.2023-07.12.2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021


Direcția Națională de Probațiune lansează procedura de achiziție publică: „Achiziționarea de Servicii de formare profesională a personalului pentru dezvoltarea abilităților necesare lucrului cu persoanele cu tulburări de sănătate mintală care se află în evidența serviciilor de probațiune”, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)” pentru sistemul de probațiune, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021”. Această inițiativă are scopul de a oferi oportunități valoroase de dezvoltare profesională pentru specialiștii din sistemul de probațiune.

Obiectivul este de a investi în calitatea serviciilor oferite în domeniul probațiunii prin îmbunătățirea abilităților și competențelor angajaților. Astfel, sunt invitați toți operatorii economici interesați să transmită o ofertă în acest sens.    

Pentru mai multe detalii și informații despre acest anunț și procedura de participare, vă invităm să consultați pagina www.e-licitatie.ro, anunțul ADV1395995/20.11.2023 sau următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100539990


Achiziţia de servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru Direcția Națională de Probațiune – sediul central şi serviciile de probațiune de la nivel teritorial (inclusiv sediile secundare ale serviciilor de probațiune).

Erată | Invitatie de participare finală |Documentație de atribuire finală | Invitatie de participare | Documentatia de atribuire | Caiet de sarcini servicii postale | Model de acord cadru | Model contract subsecvent | Model de formulare | Caiet de sarcini-pdf | Raspuns clarificari servicii postale | Comunicare rezultat procedura


Achizitionare servicii de cazare și mese pentru întâlnirea de lucru organizată în Cluj Napoca în perioada 15-20.10.2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Direcția Națională de Probațiune este interesată de Achizitionare servicii de cazare și mese pentru întâlnirea de lucru organizată în Cluj Napoca în perioada 15-20.10.2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. d), art. 68 alin. 1  lit.h), art. 69 alin. 6, art. 111 și 112 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Documentatie atribuire pentru achizitionare servicii de cazare si mese pentru întâlnirea de lucru organizată în Cluj Napoca în perioada 15-20.10.2023, în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021


Achiziționare servicii organizare evenimente – cazare, mese, pauze de cafea și sală de conferință/sală pentru întâlniri de lucru în regim gratuit în București” în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Direcția Națională de Probațiune este interesată de „Achiziționarea de servicii de formare profesională și pregătire continuă a personalului din sistemul de probațiune și a altor specialiști în domeniu în vederea implementării proiectului „Corecțional (Correctional)”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. d), art. 68 alin. 1  lit.h), art. 69 alin. 6, art. 111 și 112 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Documentație atribuire pentru achiziționare servicii organizare evenimente – cazare, mese, pauze de cafea și sală de conferință/sală pentru întâlniri de lucru în regim gratuit în București” în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021


Anunț privind închirierea unui imobil/spațiu pentru utilizarea ca sediu principal al Serviciului de Probațiune Ialomița

Anunț | Anexa-Harta Slobozia | Caiet sarcini | Caiet sarcini -fomat editabil | Documentație -format editabil | Model contract închiriere spațiu Ordinul Ministrului nr.3372C | Raspuns solicitari clarificari


ANUNȚ PUBLICITAR – privind închirierea unui imobil/spaţiu pentru utilizarea ca sediu principal al Serviciului de Probaţiune Neamț

Direcția Națională de Probațiune invită persoanele juridice și/sau fizice interesate să depună oferte în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil/spațiu cu destinația de sediu administrativ pentru Serviciul de Probatiune Neamț

Anunț de participare Documentație de atribuire | Caiet de sarcini | Anexa caiet de sarcini-Harta inchiriere | Model contract închiriere | Ordinul Ministrului Justiției nr. 3372/C/2016 | Clarificari


ANUNȚ PUBLICITAR – Achiziționarea de servicii de formare profesională și pregătire continuă a personalului din sistemul de probațiune și a altor specialiști în domeniu în vederea implementării proiectului ”Corectional (Correctional)”

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că Direcția Națională de Probațiune este interesată de „Achiziționarea de servicii de formare profesională și pregătire continuă a personalului din sistemul de probațiune și a altor specialiști în domeniu în vederea implementării proiectului „Corecțional (Correctional)”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. d), art. 68 alin. 1  lit.h), art. 69 alin. 6, art. 111 și 112 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Anunț publicitar | Documentație de atribuire


ANUNȚ PUBLICITAR – privind închirierea unui imobil/spaţiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Mehedinți

Anunț publicitar | Documentație | Caiet de sarcini | Ordinul Ministrului Justiției nr. 3372/C/2016


ANUNȚ PUBLICITAR – Relansare achiziție publică pentru servicii de consultanță în proiectul „Corecțional (Correctional)”

Anunț achiziție publică pentru servicii de consultanță în proiectul „Corecțional (Correctional)”


ANUNȚ PUBLICITAR – Servicii de medicina muncii aferente anului 2022

Direcția Națională de Probațiune intenționează să achiziționeze Servicii de medicina muncii aferente anului 2022, pentru un număr de maxim 957 angajați.

Astfel, sunt invitați toți operatorii economici interesați să trimită o ofertă în acest sens.

Anunț publicitar. Caiet de sarcini. Formulare.


Programul anual al achizițiilor publice

Programul anual al achzițiilor de servicii – cumpărare sau închiriere

Programul achizițiilor publice aferent proiectului CORRECTIONAL


Contracte de achiziție publică a căror valoare depășește suma de 5.000 euro

Contracte de achizitie publica a căror valoare depășesc suma de 5000 euro

Lista contracte de achizitie publica a căror valoare depășesc suma de 5000 euro

Lista contractelor de achiziție publică pe anul 2022

Lista contractelor de achiziție publică pe anul 2021


Lista contractelor derulate în cadrul proiectului „Corecțional (Correctional)”


Lista contractelor derulate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor corecționale din România prin implementarea principiului normalității – 4NORM-ality”

Sari la conținut