Skip to content Skip to footer

Lună: decembrie 2023

Extinderea colaborării dintre Direcția Națională de Probațiune și Agenţia Naţională pentru Romi

Direcția Națională de Probațiune își extinde colaborarea cu actori sociali semnificativi pentru activitatea de probațiune, prin încheierea unui protocol de colaborare cu Agenţia Naţională pentru Romi.

Ca urmare a acestei colaborări, în următorii doi ani, vor fi realizate activități specifice pentru persoanele aflate în evidența sistemului de probațiune, precum programe de mentorat sau alte intervenții specializate în vederea conştientizării consecinţelor propriilor acţiuni şi a responsabilizării acestora pentru adoptarea unei conduite civice.

În acest cadru vor avea loc acțiuni de combatere a discriminării persoanelor care aparțin minorității rome, a surselor prejudecăților și stereotipurilor existente, fiind promovată diversitatea interculturală.  

Direcția Națională de Probațiune apreciază această colaborare ca fiind de natură a contribui la facilitarea reintegrării sociale a persoanelor care se află în evidența serviciilor de probațiune, la diminuarea riscului de săvârșire a unor noi infracțiuni și creșterea gradului de siguranță în comunitate.

Promovarea mecanismelor de cooperare între serviciile de probațiune, autoritățile locale și centrale și societatea civilă în vederea sprijinirii reintegrării sociale a infractorilor, cu accent pe persoanele de etnie romă și alte categorii de infractori cu risc de excluziune socială

Serviciile de Probațiune București și Ilfov au organizat în 13 decembrie și 14 decembrie 2023 două întâlniri de lucru cu partenerii din comunitate care pot fi implicați în punerea în aplicare a obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității. Această activitate a fost derulată prin proiectul „Corecțional (Correctional)”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 și implementat de către DNP în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu alți parteneri din România și Norvegia.

Cu această ocazie, au răspuns invitației reprezentanți din cadrul primăriilor de sector și din localitățile județului Ilfov, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului București și cea a județului Ilfov, Administrației Grădinii Zoologice București, Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement, Administrației Cimitirelor și Crematoriilor, Administrației Spitalelor, Administrației Parcului Văcărești, etc.

În cadrul celor două întâlniri au fost prezentate informații privind rolul și importanța sistemului de probațiune, cadrul legislativ general și cel privind executarea obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, în special, standardele minime de lucru pentru instituțiile implicate în punerea în executare a acestei obligații, dar și elemente culturale specifice cetățenilor români aparținând minorității rome.

Cea de a doua parte a întâlnirilor a fost dedicată interacțiunii directe a specialiștilor din serviciile de probațiune cu partenerii instituționali, cu scopul de a dezbate și clarifica diverse aspecte de practică, precum și pentru crearea premiselor necesare asigurării unor rezultate benefice, atât pentru comunitate, cât și pentru persoanele care execută obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Urmare a discuțiilor dintre parteneri, lista instituțiilor publice aflată pe site-ul Ministerului Justiției și la dispoziția instanțelor de judecată implicate în cauze penale va fi extinsă prin adăugarea Administrației Grădinii Zoologice, Administrației Spitalelor și Administrației Parcului Văcărești, iar ulterior, beneficiarii aflați în evidența Serviciului de Probațiune București vor putea executa obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității și în cadrul acestor instituții, în funcție de dispozițiile sentințelor penale, de abilitățile de care dispun și de specificul activităților fiecărei instituții.

Mai multe informații despre proiectul „Corecțional (Correctional)”, în valoare de 31 milioane de euro, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, puteți găsi la:

https://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional/

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Sari la conținut